Foto av Tom Henning Slethei.

FrP-ordfører i landets beste kommune

Sola går til topps i årets kommune-NM. FrP-ordfører Tom Henning Slethei er strålende fornøyd med at kommunen igjen klatrer til topps.

Siden 2011 har NHO rangert hvor attraktive norske kommuner er, i et såkalt kommune-NM. Der måles alle landets 356 kommuner ut fra hvor gode de er innenfor områder som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. I kåringen for 2020 er det FrP-kommunen Sola som klatrer helt til topps.

– Sola har lang tradisjon for å havne høyt i denne kåringen, men det er veldig gøy å være tilbake helt på toppen igjen, sier ordfører Tom Henning Slethei (FrP).

Tatt tronen tilbake

Han forteller at kommunen har havnet på tredjeplass i kåringen de tre siste årene, etter å ha dratt i land seieren i 2013 – 2015.

– Nå tar vi tronen tilbake, og det er vi både ydmyke og stolte over, sier han.

Flere suksessfaktorer

Slethei mener det er en rekke suksessfaktorer som ligger til grunn for seieren.

– Sola har alltid lagt godt til rette for næringslivet. Vi har langt flere arbeidsplasser enn vi trenger for våre egne innbyggere, med en arbeidsplassdekning på 145 prosent. Det er ingen andre som kan måle seg med slike tall, og det er nok noe som trekker ganske mye opp. I tillegg gjør vi det jo også jevnt over sterkt på de andre parameterne, sier han.

Krevende tider

Han understreker samtidig at det blir krevende å holde på førsteplassen.

– Vi er en ganske oljesensitiv kommune, og så hva som skjedde med priskollapsen i mars i år. Lokalt næringsliv melder om veldig tøffe tider, og når olja sliter blir også andre bransjer berørt. Der mange østlandskommuner drar stor veksel på statlige arbeidsplasser, lever og dør vi med oljeprisen, sier Slethei.

Vil fjerne Fylkesmannens innsigelsesrett

Ordføreren påpeker at Sola kommune gjør mye riktig når det kommer til tilrettelegging for næringslivet.

– Vi er gode på å forstå næringslivets behov. Det bevises ved at vi klarer å ha svært høy arbeidsdekning til tross for at all selskapsskatt drives inn sentralt for deretter å fordeles. Fremskrittspartiet er opptatt av at kommunen skal legge til rette for både næringsliv og innbyggere. Som FrP-ordfører er jeg tydelig på at det er slik vi skal drive kommunen, sier han, og legger til:

– Det er viktig at kommunen beholder selvråderetten, og ikke begrenses av Fylkesmannens innsigelsesrett når vi forsøker å legge best mulig til rette for næringslivets behov. Når vi ser at Fylkesmannen bruker innsigelsesretten til for eksempel å nekte Biltema å selge bilretalerte produkter selv om både lokal- og fylkespolitikere har gitt dispensasjon til nettopp det, må noe gjøres. At Fylkesmannen bruker sin innsigelsesrett på denne måten, virker innskrenkende på vår evne til å møte næringslivets behov. Vi må flytte mer av makten til lokalpolitikere som vet hvor skoen trykker og er tettere på folk flest, for å kunne gjøre hverdagen forutsigbar for både innbyggere og utbyggere. Det er grunnen til at Fremskrittspartiet vil fjerne Fylkesmannens innsigelsesrett.

En enklere hverdag

Som FrPere flest er Slethei opptatt av å gi både næringslivet og folk flest en enklere hverdag. Han mener det best løses med minst mulig politisk innblanding.

– Vi skal produsere gode barnehager, skoler og omsorg, og være gode på saksbehandling i byggesaker og regulering, men så skal vi ikke blande oss i alt mulig annet. Både næringslivet og folk flest er utmerket rustet til å fatte egne beslutninger og innrette seg på fornuftige måter. At vi tenker sånn, og prøver å gjøre hverdagen enklest mulig for både folk og bedrifter, er nok en av suksessfaktorene som bidrar til at vi klatrer til topps i kommune-NM. Det er jeg veldig stolt av, avslutter han.