Foto. Himanshu Gulati

Foto: FrP

Norsk Vegansamfunn bør ikke få statsstøtte

Stortingspolitiker Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet reagerer på at norsk vegansamfunn kan få statsstøtte ved å registere seg som et livssynssamfunn.

– At Norsk vegansamfunn skal få trosstøtte er bare tull. Vi kan ikke ha det sånn at alle kan kalle seg et trosamfunn, og dermed tappe statskassen for penger, sier Gulati, som er medlem av familie og kulturkomiteen på Stortinget.

– Det må være lov å engasjere seg og stifte foreninger for hvilken som helst sak man vil, slik som Team Antonsen gjorde for blant annet skuelystne, folk med føflekk eller de med evighetsgrimase. Det bør imidlertid ikke være slik at alle slags foreninger får skattepenger bare fordi de kaller seg livssynssamfunn, fortsetter han.

Vil fjerne trosstøtte

Fremskrittspartiet står alene om å ville fjerne hele trosstøtten. Gulati mener at det er mange positive sider ved at trossamfunn i større grad må finansiere seg selv.

– Engasjement og følelse av samhold og tilhørighet henger ikke sammen med om staten betaler for noe. Det er bare å se til USA hvor trossamfunn og menigheter ofte spiller en større rolle i lokalsamfunnene enn vi ser i Norge, men hvor finansieringen er basert på frivillighet, dugnad og egeninnsamling, sier Gulati.

I tillegg til å fjerne trosstøtten ønsker Fremskrittspartiet å finansiere gamle kirkebygg og norsk kulturarv. Det betyr at mange av de aktivitetene som er forbundet med den norske kirken kan fortsette.

– Selv om vi er skeptisk til statlig finansiert drift av trossamfunn, mener vi det er viktig å bevare gamle kirkebygg og andre verdier av kulturhistorisk betydning. Fremskrittspartiet er opptatt av å støtte vår kulturarv, ikke særorganisasjoner med medlemmer som for eksempel ikke vil spise kjøtt eller annet som kommer fra dyr, avslutter Gulati.