Foto. Siv Jensen

Foto: FrP

Folk flest vil ha obligatorisk koronatest

Ni av ti nordmenn er enige med FrP i at koronatest bør være obligatorisk for alle som kommer til Norge fra utlandet.

Tidligere i høst fremmet Fremskrittspartiet forslag i Stortinget om å innføre obligatorisk testing for Covid-19 ved innreise til Norge. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Opinion, er hele ni av ti nordmenn enige i forslaget. I undersøkelsen er 600 nordmenn spurt om de synes at koronatesting bør bli obligatorisk for alle som kommer til Norge fra utlandet.

Disse forslagene har FrP fremmet i Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget snarest med en plan for innføring av obligatorisk testing for Covid-19 ved innreise til Norge
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget snarest med en oppdatert plan på hvordan man skal sikre økt testkapasitet i hele landet
  • Stortinget ber regjeringen gi fritak for karanteneplikt dersom man har testet negativt for Covid-19 på to tester

– Det synes jeg ikke er så overraskende når helsemyndighetene nå sier at en stor andel av smitten skyldes importsmitte. Akkurat dette har FrP advart mot, og det var bakgrunnen for forslaget vi fremmet for to måneder siden. Folk flest ser også denne sammenhengen, sier FrPs partileder Siv Jensen.

Hun forteller at FrP fremmet forslaget om obligatorisk testing slik at mest mulig aktivitet kan opprettholdes samtidig som man unngår å spre smitte. I dag er koronatest frivillig ved innreise til Norge, men partiet mener det bør sikrer obligatorisk testing for Covid-19 for alle ved innreise til Norge.

– Regjeringen bør ta til seg dette signalet fra befolkningen. Det kommer stadig nye inngrep som rammer både enkeltmennesker og ikke minst næringslivet. Det er på tide at regjeringen lytter til Fremskrittspartiet og folk flest, og innfører obligatorisk testing for personer som kommer til Norge fra utlandet, avslutter hun.