Foto. Siv Jensen

Foto: FrP

– Handler om å trygge folks hverdag

Fremskrittspartiet fremmet mandag en rekke forslag i Stortinget. Blant dem er en kritisk gjennomgang av norske bistandsmidler og fjerning av pensjonsunderreguleringen.

Partileder Siv Jensen forteller at Fremskrittspartiet har fremmet en lang rekke forslag som handler om å sikre innbyggernes interesser.

– Det handler om at ingen under 50 år skal tvinges til å bo på sykehjem mot sin vilje. Det er rett og slett uverdig at det skjer i Norge i 2020. Vi fremmer forslag om å gjøre noe med underreguleringen av pensjonen for landets pensjonister, og om å gjøre noe med gebyrene i kommunal sektor, som nok ikke kan sies å være helt etter selvkostprinsippet, sier Jensen, og fortsetter:

– I tillegg fremmer vi forslag om ulike granskninger av statlige tilskudd, og vi ber regjeringen om en omfattende gjennomgang av norske bistandsmidler. Det kan ikke være slik at man er så opptatt av målsettingen om 1 prosent av BNI at man ikke er opptatt av hva disse pengene går til. En kritisk gjennomgang må på plass, særlig fordi det er skattebetalerne som får regningen.

NM i skatteskjerpelser

Partilederen advarer om at det nok også er skattebetalerne som får regningen dersom det blir et regjeringsskifte etter valget neste år.

– Det er en bukett av partier som seg imellom bedriver en form for NM i skatteskjerpelser. Når Jonas Gahr Støre åpner debatten med å snakke om staten som skal stille opp for alt og alle hele tiden, er det grunn til å være urolig. For det er skattebetalerne som får regningen for dette. I dag fikk vi et veldig tydelig budskap om at dette er partier som hver for seg og sammen ønsker å øke skattene i Norge, for så å bruke betydelige beløp på dyre reformen. Det er et regnestykke som i alle fall ikke kommer til å gå opp for lommebøkene til folk flest, sier Jensen.

Tøffe forhandlinger om statsbudsjett

Jensen lover tøffe forhandlinger om statsbudsjettet, der FrP vil kjempe for bedre løsninger og en enklere hverdag for folk flest.

– Jeg kan forsikre om at forhandlingene om statsbudsjettet ikke kommer til å bli noen enkel operasjon. Fremskrittspartiet kommer til å stille mange krav. Det handler om å få redusert avgiftene på grensehandelsutsatte varer, trygge folks hverdag og gjøre noe for eldre som har opplevd en kraftig forverring av livssituasjonen sin som følge av koronapandemien. I tillegg må vi gjøre noe for alle dem som opplever å få utsatt behandlinger og operasjoner ved landets sykehus fordi alle ressursene primært har vært bundet opp i koronarelaterte ting. Det er forståelig, men samtidig urovekkende at helsekøene nå vokser som følge av det, sier hun, og avslutter:

– FrP forventer at vi får gitt en håndsrekning til landets pensjonister. Det er over en million mennesker som opplever at situasjonen har blitt forverret. Det kan ikke vedvare, særlig fordi man får en negativ kjøpekraftsutvikling i en situasjon med magre lønnsoppgjør. Det er helt nødvendig at vi gjør noe med konsekvensene en brist i forutsetningene som lå til grunn da pensjonsreformen i sin tid ble vedtatt har ført til. Det regner jeg med at flere partier kommer til erkjennelsen av, slik at vi får stoppet dette pensjonsranet.