Foto av Siv Jensen.

Foto: Elin Eike Worren

Krever kraftige avgiftskutt

FrPs alternative statsbudsjett setter norsk næringsliv og folk flest først. Budsjettet bidrar til vekst, velferd og avgiftskutt for en enklere hverdag.

– Stengte grenser som følge av pandemien har redusert grensehandelen til et minimum. Dette har vist at det er mulig å skape flere arbeidsplasser i Norge fordi mindre grensehandel skaper større etterspørsel i Norge, sier FrP-leder Siv Jensen.

FrPs alternative statsbudsjett for 2021

Avgifter ned til svensk nivå

Hun forteller at hun er skuffet over at regjeringens eneste forslag for å beholde arbeidsplasser og penger i Norge er å kutte litt i avgiften på lettbrus.

– FrP har i flere tiår sagt at det norske avgiftsnivået gir tap av arbeidsplasser og avgiftsinntekter, noe som har blitt veldig tydelig når grensehandelen nå er på et minimum. Da er det skuffende at det eneste regjeringen vil gjøre er å kutte litt i avgiften på lettbrus, sier Jensen, og legger til:

– FrP tar folk flest og norsk økonomi på alvor. Derfor foreslår vi en grensehandelspakke som vil bringe avgiftene på typiske grensehandelsvarer ned til svensk nivå. Dette innebærer å kutte alkoholavgiftene på øl, vin og sterkøl, kutt i avgiften på snus, å fjerne avgiften på sjokolade- og sukkervarer, fjerning av avgiften på alkoholfrie drikkevarer og å fjerne grunnavgift på engangsemballasje.

Les alt om FrPs forslag til reduserte skatter og avgifter her.

Lavere egenandeler og høyere pensjon

FrPs finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, forteller videre at partiet vil prioritere å redusere egenandelstaket på helsetjenester.

– Vi mener det er smålig å sende en ekstraregning til syke mennesker gjennom å øke egenandelene både på medisiner, behandlinger og legebesøk. Derfor foreslår FrP å redusere egenandelstaket med 723 kroner sammenlignet med regjeringens forslag, slik at egenandelstaket blir på 2460 kroner med vårt forslag, sier Listhaug.

– I tillegg vil vi styrke eldreomsorgen med blant annet 1000 flere sykehjemsplasser og tiltak mot ensomhet, og bruke 2,5 milliarder på å sikre pensjonistene samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottakere, legger hun til.

Partileder Siv Jensen forteller videre at Fremskrittspartiet også vil bruke privat kapasitet for å redusere helsekøene, og har satt av 1,5 milliarder til en egen sykehuspakke.

– Vi må også tenke på alle dem som har andre alvorlige sykdommer og nå opplever økte køer og ventetider, sier Jensen.

Les alt om FrPs forslag innenfor helse og eldreomsorg her.

Kutter i bistandsbudsjettet og krever null kvoteflyktninger

Listhaug påpeker at Fremskrittspartiet vil kutte i bistandsbudsjettet og bruke mer penger på å hjelpe i trygge nærområder.

– FrP foreslår et bistandsnivå på 0,7 prosent av BNI i vårt alternative statsbudsjett, noe som innebærer et kutt på 11,4 milliarder kroner i forhold til regjeringens budsjettforslag. Samtidig vil vi prioritere å hjelpe flere flyktninger i trygge nærområder, og øke bevilgningen til dette med to milliarder kroner totalt, sier Listhaug, og legger til:

– Vi vil også ta imot null kvoteflyktninger i 2021, slik at vi heller kan prioritere god integrering.

Les alt om FrPs forslag innenfor innvandring og integrering her.

Lavere bilavgifter

Sylvi Listhaug understreker at FrP også vil prioritere lavere bilavgifter, redusert bompengebelastning og mer ny vei i budsjettforslaget.

– Mange er avhengige av bilen i hverdagen. De skal ikke straffes. Derfor foreslår vi en betydelig reduksjon i engangsavgiften på nye biler, for å gjøre trygge familiebiler rimeligere. Det er store mangler i det norske veinettet, både når det gjelder nye veier og vedlikehold av eksisterende vei. Derfor er veisektoren en viktig prioritering for oss i vårt alternative statsbudsjett, avslutter Listhaug.

Les alt om FrPs forslag innenfor transport og kommunikasjon her.