Silje Hjemdal, Hanne Dyveke Søttar og Kari Kjønaas Kjos i Vandrehallen på Stortinget. Foto.

Viktig gjennomslag for barns trygghet

Full støtte til FrPs forslag om politiattest for ansatte i barnehage og skole. – Klar beskjed til regjeringen om å tette hull i systemet.

Stortinget behandlet torsdag FrPs forslag om å stramme inn regelverket for politiattest ved ansettelse i barnehager og skoler. Forslaget fikk full støtte.

– De fleste er enige om at personer som har utøvd vold mot barn ikke skal jobbe i barnehage, men ifølge en professor ved Politihøgskolen kan man for eksempel i dag ha 10 dommer om kroppsskade uten at det kommer på politiattesten. Forslaget som ble vedtatt i dag er en krystallklar bestilling til regjeringen om å tette hull i systemet. Det er et viktig gjennomslag for barnas trygghet, men kampen mot overgrep må kjempes fra flere hold og på mange måter, sier stortingsrepresentant Silje Hjemdal.

– Det har vært viktig for oss å få på plass denne endringen for å sørge for at regelverket ikke kan tolkes slik at man kan bli ansatt i barnehage om man har begått vold mot barn, uansett om denne volden anses som «grov» eller «ordinær» vold, legger hun til.

Les forslaget som ble vedtatt i Stortinget her.

For åpent for tolkning

Stortingskollega Kari Kjønaas Kjos forteller at Fremskrittspartiet i 2015 var med å endre regelverket slik at alle som er ansatt i barnehage må ha politiattest.

– Det har vært et effektivt virkemiddel for å hindre eksempelvis pedofilidømte fra å jobbe med barn, men det vedtaket har likevel vært for åpent for tolkning når personer med vold mot barn på rullebladet ansettes i barnehager, slår hun fast.

– Et tydelig signal

Hanne Dyveke Søttar, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen for FrP, påpeker at all vold mot barn bør diskvalifisere personer fra å jobbe med våre aller minste.

– Vi som samfunn kan ikke akseptere at en slik risiko tas på vegne av sårbare små barn. Når Stortinget har vedtatt at ansatte i barnehager skal ha plettfri vandel, bør man kunne forvente at den intensjonen blir fulgt opp. I dette tilfellet har regelverket blitt praktisert for liberalt, og jeg er svært glad for at Stortinget nå sender et tydelig signal til regjeringen om at dette må ta slutt, sier Søttar, og avslutter:

– Personer som har begått vold mot barn har ikke plettfri vandel, og skal ikke jobbe i barnehager og skoler. Så enkelt er det.