Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

Vil ha strengere grensekontroll

– Helt nødvendig å få kontroll på grensene nå, sier Siv Jensen.

Fremskrittspartiet, Ap, Sp og SV er enige om forslag for å styrke grensekontrollen og begrense importsmitten til Norge. I tillegg til forslagene de fire partiene er enige om, foreslår Fremskrittspartiet enda strengere regler for grensekontrollen.

– FrP har hele tiden vært tydelige på at det må være testplikt ved ankomst til Norge. Det er synd at regjeringen ikke lyttet til oss tidligere slik at vi kanskje kunne unngått store smitteutbrudd som følge av importsmitte. Regjeringen har heldigvis snudd, men det er et stort behov for å sikre tilstrekkelig testkapasitet og kontroll med at reglene faktisk følges, sier FrPs partileder, Siv Jensen.

Vil avvise utenlandske koronatest-attester

FrP fremmer forslag om å sikre døgnbemanning av alle grensestasjoner, avvise utenlandske koronatest-attester, sikre at alle som ankommer norske grensestasjoner registrerer seg og at regjeringen innfører midlertidige skjerpelser i innreisebestemmelsene til Norge og avgrenser hvilke formål som gir rett til innreise i Norge.

– Vi er nødt til å stenge grensene med testplikt og karantene for å hindre at importsmitte får spre seg i befolkningen slik vi har sett flere tilfeller av i det siste. Det er helt nødvendig å ha kontroll på grensene nå, og det innebærer også strengere regler for hva som gir folk rett til å komme inn i landet midt i en pandemi, sier Jensen, og legger til:

– FrP mener at det bør være obligatorisk korona-testing ved innreise til Norge selv om man har med seg attest med negativ korona-test fra andre land. Slike attester er ikke sikre nok, og medfører fare for juks. Derfor ønsker vi at slike attester skal avvises.

Bedre kontrollsystem

Hun forteller at FrP i tillegg har kommet til enighet med Ap, Sp og SV om at kommunene skal tilføres tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og å sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene.

– I tillegg ber vi regjeringen fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst, og sørge for et bedre kontrollsystem for å sikre at folk følger opp test- og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og med bøter der reglene ikke følges, sier hun.

Strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som bryter reglene

Ett av forslagene fra opposisjonen innebærer også strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.

– Dette er en felles dugnad, og det norske folk har måttet leve med svært inngripende tiltak over lengre tid. Det føles helt klart urettferdig når vi samtidig importerer smitte fra andre land og ikke har kontroll på grensene, samtidig som folk får bryte reglene uten særlige konsekvenser. Vi må få smitten under kontroll, og da er det helt nødvendig at alle respekterer reglene. Arbeidsgivere som med viten og vilje bryter karanteneregler og dermed utsetter folk for økt smitterisiko, bør få strenge reaksjoner, slår Jensen fast.