Foto. FrP logo

Nye talspersoner i FrP

Fremskrittspartiets stortingsgruppe gjør noen endringer i sammensetningen av stortingsgruppen frem mot stortingsvalget.

Etter at nominasjonsmøtene nå er over i 18 av 19 valgkretser har stortingsgruppen til Fremskrittspartiet gjort noen endringer på hvem som er talspersoner og sitter i de ulike komiteene.

Morten Stordalen blir ny helsepolitisk talsperson, mens Åshild Bruun-Gundersen blir medlem av transportkomiteen.

Sivert Bjørnstad blir næringspolitisk talsmann, mens Morten Ørsal Johansen blir medlem av finanskomiteen.

Helge Andre Njåstad blir ny nestleder i kommunalkomiteen, mens Jon Helgheim fortsetter som innvandringspolitisk talsmann.

Terje Halleland blir ny energipolitisk talsmann, mens Jon Georg Dale blir medlem i arbeids- og sosialkomiteen. Gisle Meininger Saudland blir nytt medlem i energi- og miljøkomiteen.


Arbeid og sosial: Erlend Wiborg og Jon Georg Dale

Energi og miljø:  Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland

Familie og kultur: Silje Hjemdal og Himanshu Gulati

Finans: Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og Morten Ørsal Johansen

Helse og omsorg: Morten Stordalen og Kari K. Kjos

Justis: Per Willy Amundsen og Kjell Børge Freiberg

Kommunal: Helge Andre Njåstad (ny nestleder i komiteen) og Jon Helgheim

Kontroll: Solveig Horne

Næring: Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt

Transport: Bård Hoksrud, Tor Andre Johnsen og Åshild Bruun-Gundersen

Utdanning: Roy Steffensen Hanne Søttar

Utenriks og forsvar: Christian Tybring-Gjedde, Morten Wold og Siv Jensen


Endringene trer i kraft når de er godkjent av Stortinget.