Arbeid skal lønne seg

Fremskrittspartiet har i sitt alternative budsjett for 2023 prioritert det viktigste først. Vi foreslår flere kutt i offentlig sektor, slik at det i en situasjon med ekstreme prisøkninger blir mulig å kutte i skatter og avgifter for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen.

Skatte- og avgiftslettelser vil bidra til vekst i privat sektor, både for bedrifter og husholdninger. Det er privat sektor som er viktigst for å holde samfunnet i gang i by- og bygd. Norge preges av for mye konsentrasjon om offentlige stimuleringsordninger og arbeidsplasser. Vi vil slippe skaperkraften fri i privat sektor og sørge for at større deler av verdiskapningen blir igjen i lokalsamfunn over hele landet - ikke trekkes inn til Oslo og finansdepartementet for ny utdeling.

Til kamp for pensjonistene

Alderspensjon skal bidra til å gi alle eldre en verdig alderdom og skal være basert på opptjente rettigheter. Pensjonsreformen gjorde at landets pensjonister gjennom flere år tapte kjøpekraft. I 2021 fikk FrP gjennomslag for at underreguleringen på 0,75 prosent ble fjernet, og dette gir pensjonistene nå en inntektsvekst lik snittet av lønns- og prisvekst.

Fremskrittspartiet vil fortsette kampen for pensjonistene. Gift og samboende pensjonister får sin pensjon avkortet med ti prosent hvert eneste år. Vi mener det er urettferdig at folks sivilstatus skal føre til at de får lavere pensjon enn det de har opparbeidet gjennom et langt yrkesliv. Derfor foreslår vi å fjerne avkortningen for gifte og samboende over to år. Første skritt tas i 2023 med virkning fra 1. juli 2023.

Fremskrittspartiet vil også heve de laveste pensjonene. Vi foreslår derfor å øke pensjonen med 7.500 kroner for alle minstepensjonister med virkning fra 1. juli 2023.

400 nye VTA-plasser

Regjeringens budsjettforslag legger opp til et kutt i antall plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Tall fra Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) viser at mellom 8 og 10 av personer med utviklingshemming i alderen 18–25 år står helt uten jobb. Mange av disse ønsker å jobbe, men trenger tilrettelegging og tryggere rammer. Fremskrittspartiet vil at alle som ønsker å arbeide, får arbeide. Vi foreslår å bevilge penger til 400 nye plasser i 2023.

Avvikler overgangsstønaden

Overgangsstønad gis i dag til funksjonsfriske mennesker hvor eneste særskilte utfordring er at de er alene om hovedomsorgen for små barn. Mange mottakere tar utdanning for styrke sine muligheter til å komme i arbeid og bli selvforsørget. Vi mener det ikke er behov for en spesiell stønad for enslige forsørgere. Disse bør henvises til ordinære studieordninger som Lånekassen, og eventuelt gis ordinær oppfølging hos Nav. For flere Arbeid skal lønne seg Arbeid vil dagens ordning gjøre det lite lønnsomt å aktivt søke seg mot arbeid før stønadsperioden er over. Vi foreslår derfor å avvikle stønaden for de som er i ordningen fra 1. juli 2023 og stanse adgangen til nye søkere fra 1. januar 2024.

Harmoniserer stønader

I dag er det ulikt ytelsesnivå for dagpenger under arbeidsledighet og for de som midlertidig skal gjennom et avklaringsløp mot tilbakeføring til arbeid eller varig uføretrygd. Det er uheldig at det er forskjellig ytelsesnivå på slike stønader, og det kan være et insentiv til å søke seg mot en helserelatert ytelse istedenfor å komme seg tilbake i jobb. I dag gis det 62,4 prosent av inntekt opp til 6 G (statens grunnbeløp) på ordinære dagpenger, mot 66 prosent av inntekt opp til 6G på arbeidsavklaringspenger. For de som avklares mot varig uføretrygd vil ytelsesnivået gi 66 prosent av inntekt opp til 6G. Vi foreslår derfor å harmonisere ytelsene for arbeidsavklaringspenger og dagpenger til 62,4 prosent av inntekten opp til 6 G.

Visste du at FrP vil øke minstepensjonene med 7 .500 kroner? I og utenfor regjering har vi totalt økt minstepensjonen med 21 .000 kroner . Hvis FrP får gjennomslag, vil minstepensjonister få totalt 28 .500 kroner mer i pensjon hvert eneste år . Det gjør hverdagen enklere for de som har aller minst å rutte med

Arbeid og pensjonsytelser 2 006 050 000
Økt minstepensjon med 7500 kroner/år for alle minstepensjonister med virkning fra 1. juli 420 000 000
Halvere avkortning av alderspensjon, virkning fra 1. juli 1 320 000 000
Halvere avkortning av uførepensjon, med virkning fra 1. juli 172 500 000
Halvere avkortning av pensjoner i Statens pensjonskasse, med virkning fra 1. juli 9 500 000
Halvere avkortning av gjenlevendepensjon, med virkning fra 1. juli 900 000
Økning i antall VTA-plasser med 500 plasser (250 i skjermet virksomhet, 250 i ordinær virksomhet) 73 150 000
Nav-ombud 10 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.