Bedre helsetjenester for flere

Fremskrittspartiet vil sikre gode, raske og trygge helsetjenester, hvor enkeltmennesket står i sentrum. Et godt behandlingstilbud når helsen svikter er viktig i alle livets faser.

Vi prioriterer et løft i eldreomsorgen, kutt i helsekøene, lavere egenandeler, flere fastleger og styrkning av det psykiske helsetilbudet. Fremskrittspartiet vil la pasienten stå i sentrum. Alle har ulike utgangspunkt og behov. Et mangfoldig tilbud som er tilpasset hver enkelt, er nøkkelen til en god helsetjeneste.

Kutt helsekøene

Norge har et helsevesen i verdenstoppen. Likevel går sykehusene med store underskudd og helsekøene blir lengre. Fremskrittspartiet mener det er viktig å ha et helsevesen som gir rask behandling, uten helsekøer, slik at folk slipper å leve i lange perioder med smerter og sykemeldinger. Slik får vi folk raskere tilbake på jobb. Fremskrittspartiet setter derfor av 1,1 milliard til å styrke sykehusbudsjettene.

Visste du at det i september var 232 000 nordmenn i helsekø?

Samtidig som over 200.000 nordmenn står i offentlig helsekø, sier private aktører at de kan utføre 300.000 f lere behandlinger hvert år. Fremskrittspartiet mener vi må ta i bruk all ledig kapasitet, enten den er offentlig eller privat, og foreslår 300 millioner kroner til å inngå behandlingsavtaler med private tilbydere.

Lavere egenandeler

Egenandeler på helsetjenester fungerer i praksis som en skatt på sykdom. I fjor valgte regjeringen å heve egenandelstaket for frikort. Nå legger de opp til å heve egenandelstaket til over 3.000 kroner. Det mener Fremskrittspartiet er grunnleggende usosialt.

For eldre og kronikere som benytter seg mye av helsetjenestene, betyr økningen i egenandelstaket en ekstraregning på 3.000 kroner allerede i januar/ februar. Det kommer på toppen av skyhøye matpriser, strømpriser, drivstoffpriser og økende rente. Fremskrittspartiet vil senke egenandelstaket til 2.540 kroner, slik at man ikke skal bli blakk av å være syk.

Fremskrittspartiet mener det er naturlig at fritaket for egenandel følger myndighetsalder. Det er slik at tannbehandling er gratis for barn, og at dette prinsippet bør følge gjennom helsetjenesten. Vi mener barns helse ikke skal avhenge av økonomi og at helsetjenestene derfor skal være gratis frem til fylte 18 år.

Flere fastleger

Norge står i en alvorlig fastlegekrise. Ifølge tall fra Legeforeningen står i dag 235.000 innbyggere uten fastlege. Ved årsskiftet kan så mange som 340.000 mangle fastlege. Derfor trenger vi kraftfulle tiltak raskt. Alle nordmenn har lovfestet rett på fastlege. Fremskrittspartiet vil trygge fastlegeordningen ved å styrke basistilskuddet til fastlegene. Regjeringen venter med økningen til 1. mai. Fremskrittspartiet foreslår å heve basistilskuddet fra 1. januar.

Fastlegene trenger mer tid med pasientene, og bruke mindre tid på byråkratiske oppgaver. Fremskrittspartiet mener mange av arbeidsoppgavene til fastlegene er dårlig ressursbruk, og har fått gjennomslag for å avlaste fastleger fra oppgaver av ikke-klinisk art. En av de viktigste oppgavene i årene som kommer er å rekruttere flere fastleger inn i helsesektoren.

For å lykkes trenger vi flere studieplasser, og ikke minst flere LIS1-stillinger (praksisplasser for nyutdannede leger). Tilgangen til LIS1-stillinger har blitt en flaskehals, og regjeringen foreslår å trekke tilbake 31 LIS1-stillinger. Det mener Fremskrittspartiet er galt, og foreslår heller å etablere 100 nye LIS1-stillinger.

Visste du at Støre-regjeringen har økt egenandelstaket for helsetjenester fra 2 460 kroner til 3 040 kroner?

Satsing på psykisk helse

Institusjonstilbudet til psykisk syke har blitt bygget kraftig ned de siste tjue årene. Dette betaler de sykeste prisen for. De får ikke den hjelpen og tryggheten de trenger. Mange ender opp som svingdørspasienter, uten å få behandling som gjør dem friske. Dette utgjør en stor fare og utfordring for samfunnet.

Fremskrittspartiet vil ha en styrkning av antall plasser i psykiatrien. Det handler både om å gi et verdig tilbud til de som er syke, men også om å sikre trygghet for samfunnet. En høy andel av dem som er dømt til tvungent psykisk helsevern går i dag ute i det fri, uten noe behandlingstilbud. Det mener Fremskrittspartiet er galt. Vi ønsker derfor å sikre et tilstrekkelig tilbud til psykisk syke som utgjør en trussel for seg selv eller andre.

Stadig flere sliter med psykisk helse. Selvmord og depresjon har blitt store samfunnsproblemer som må tas på alvor. Det psykiske hjelpetilbudet må styrkes gjennom et mangfoldig tilbud både fra det offentlige og private, der staten alltid tar regningen. I tillegg trenger vi et vidt spenn av lavterskeltilbud. Regjeringen legger blant annet opp til å kutte alle midler til Mental Helses hjelpetelefon, som vil sette et viktig lavterskeltilbud innen psykisk helse i fare. Fremskrittspartiet går inn for å styrke tilbudet innen psykisk helse.

Pasienten skal alltid stå i sentrum – også innen rus og psykiatri. Regjeringen har gått inn for å avvikle fritt behandlingsvalg fra 2023, til tross for at det ikke er etablert et alternativt tilbud. Det gir private og ideelle tilbydere en uforutsigbar fremtid, i tillegg til at en rekke brukere må inn i den offentlige helsekøen. Fremskrittspartiet vil videreføre fritt behandlingsvalg, slik at alle som benytter seg av tjenester innen rus og psykiatri kan velge det tilbudet som passer dem selv best.

Kjøpe flere medisiner

Norge er en sinke med å ta i bruk nye medisiner. Syke dør mens de venter i kø på at en medisin som kan redde livene deres skal bli godkjent. Samtidig som pasienter får behandling i våre naboland, lever norske pasienter med den samme sykdommen et liv med store smerter. Vi mener Norge ikke skal være dårligere på å tilby medisiner enn våre naboland. Derfor setter vi av midler til raskere metodevurderinger i Legemiddelverket, i tillegg til å øremerke 300 millioner kroner til å kjøpe legemidler til pasienter med sjeldne sykdommer.

Verbalforslag

  • Stortinget ber regjeringen videreføre godkjenningsordningen for fritt behandlingsvalg.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres en fremtidsrettet ‘ultraren’ operasjonsstue med en renhetsgrad i lufta på 10 CFU/m3 ved Klinikk Alta.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ordning for stamcellebehandling i Norge og/eller bistand til å kjøpe dette i utlandet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.