Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Program Arendal FrP

FrP skal være forutsigbare og konsekvente i alle avgjørelser. Fremskrittspartiets politikk skal være helhetlig for å gi positiv vekst og utvikling i kommunen

Det viktigste for oss er å bidra til å gi våre innbyggere et best mulig tjenestetilbud hvor trygghet og kvalitet innen oppvekst og omsorg er en selvfølge. Vi vil sørge for at innbyggernes interesser blir ivaretatt og fulgt opp av kommuneadministrasjonen.

Les hele vårt program her: Program Arendal FrP