Foto: Grimstad FrP

Valgprogram 2015 - 2019

Grimstad skal være en JA-kommune

Kjære velger,

Vi håper du vil benytte stemmeseddelen til FrP i årets kommunevalg. FrP vil bruke din stemme til fornuftige valg for vårt lokalsamfunn. Vi vil ha fire hovedmål- settinger som vi vil jobbe målrettet mot de kommende år.

Grimstad skal være en JA-kommune. Når innbyggerne henvender seg til vår kommune, skal alle bli mottatt og gitt tilbakemelding på en serviceinnstilt og løsningsorientert måte.
Grimstad kommune har Sørlandets høyeste eiendomsskatt. FrP vil med hjelp av din stemme sørge for effektiviseringer og prioritere de viktigste kommunale opp gavene. Da vil vi kunne senke skatten, og på sikt fjerne den!

Les hele vårt program her