Foto av Stian Storbukås.

Foto: FrP

Valgprogram Kristiansand FrP 2019-2023

Les hva vi ønsker å gjøre for Kristiansand i den neste fireårsperioden.

Les hele vårt valgprogram ved å følge denne lenken:

Kristiansand FrP program 2019-2023