Foto: Rikard G. Knutsen

Vil gi Slemmestad- og Røykenveien tilbake til staten

Mandag 4. april var FrPs transportfraksjon på besøk i Buskerud for å lytte til fylkeslagets innspill og prioriteringer til ny nasjonal transportplan.

Den skal vedtas i 2017 og etatene har nå fremlagt sine prioriteringer. Nå er det politikerne som skal avgjøre hva som faktisk blir prioritert. Buskerud FrP har på sitt årsmøte vedtatt at man ønsker å gi FV 165 og 167 tilbake til staten, det ville FrPs fraksjon høre mer om.

- Vi jobber med den kommende nasjonale transportplanen, og reiser landet rundt for å møte våre lokalpolitikere for å bli bedre kjent med hvor skoen trykker på samferdselsspørsmål, sier Fremskrittspartiets Åse Michaelsen i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Sammen med kollegene Morten Stordalen og Hege Jensen har hun hatt møte med fylkes- og lokalpolitikere i Buskerud for å se på samferdselsproblematikken for å få innspill.

Et av de mest konkrete tiltakene er å omklassifisere Fylkesvei 165 og 167 fra fylkesvei tilbake til riksvei. Røyken FrPs Lene Kristin Ulleberg er krystallklar når det kommer til å finne en løsning for disse veiene.

- Vi ønsker å overføre disse fylkesveiene tilbake til staten. Grunnen er at veien er fanget i mellom to stoler ettersom den både går i Buskerud og Akershus, og ingen vil ta regningen. Dermed blir den ikke vedlikeholdt, sier Lene Kristin Ulleberg i Røyken FrP.

Tirsdag fikk hun besøk av FrPs samferdselspolitikere på Stortinget, og de ser utfordringene.

- Vi er helt nødt til å få en helhetlig styring på disse veiene slik at de ikke blir en bremsekloss for regionen. De er viktige bindeledd mellom E6 og E18. Derfor er dette et problem vi er helt nødt til å ta på alvor, sier stortingsrepresentant Åse Michaelsen.

Stortingskollega Morten Stordalen nikker samtykkende. Han mener man i langt større grad er nødt til å se helheten i veinettet:

- Dette er innspill som vi setter stor pris på. Vi er helt nødt til å tenke helhetlig og langsiktig og se tettsteder og regioner i en større sammenheng. Dette er innspill vi skal ta med oss tilbake til Stortinget når vi skal utforme en ny nasjonal transportplan, sier stortingsrepresentant Morten Stordalen.

Leder av Røyken FrP Arne Haga er glad for å ha fått gehør fra sine stortingsrepresentanter:
- Det har stor betydning for oss at de kommer på besøk og at de får se og erfare problemene vi har lokalt. Da føler vi lokalpolitikere at vi blir tatt på alvor, sier Haga.