Foto. Truls Gihlemoen

Foto: Elin Ekre Worren

Valgprogram 2019 - 2023

Vi mener FrP er det eneste partiet som representerer reell fornyelse. FrP er ombudsmann for folk flest.

Innlandet FrP vil at Innlandet fortsatt skal være et attraktivt fylke å arbeide og bo i.

Dette programmet beskriver hva Innlandet FrP ønsker å oppnå i fylkestinget den kommende perioden, og stopper der politikken går over i rikspolitikken.

Fylkestingsgruppen arbeider iherdig for hele Innlandets befolkning innenfor de fylkeskommunale oppgaveområdene. Vi står i nærkontakt med velgerne og tar med oss
alle innspill og utfordringer. Utfordringene er blant annet veiene i fylket, tilrettelegging for god folkehelse og tilgang til kompetanse gjennom gode skoler.

Innlandet FrP vil jobbe for en positiv JA-holdning fra politikere og byråkrater.

Les hele vårt program her.