Foto. Lunner FrP

Foto: Privat

Vil senke alkoholavgiftene

Vinmonpolet har opplevd en salgseksplosjon som følge av stopp i grensehandelen under koronapandemien. Bare i Gran kommune gikk polsalget gått opp med hele 64% i oktober, sammenlignet med i fjor.


- Det er bedre å beholde arbeidsplassene her lokalt på Hadeland, istedenfor å sponse svensk økonomi. Det er mange fra Hadeland som handler i Sverige, og hvis avgiftene i Norge var lavere, ville nok flere lagt igjen pengene lokalt, sier Arne Karstein Steinvik, som er styremedlem i Lunner FrP.

Sammen med stortingsrepresentant Himanshu Gulati og Jul Tore Kittelsrud, som er leder i Gran FrP, besøkte han Vinmonpolet på Gran for å sette fokus på problematikken.

- Vi har lagt frem en grensehandelspakke på 11,5 milliarder hvor avgiftene på øl, vin og snus senkes til svensk nivå, og hvor vi også reduserer avgiftene på typiske grenselokkevarer som brus og sjokolade, sier Himanshu Gulati, som sitter på Stortinget for FrP fra Akershus.

Målet til FrP er å beholde flere av skatteinntektene og arbeidsplassene på norsk side av grensen når pandemien er ferdig og grensene igjen åpnes.

- Når man ser på det økte polsalget under corona, så tror jeg det økte salget og den økte sysselsettingen som følge av lavere avgifte veie opp for avgiftsreduksjonen. Det er ikke bare i grenseområdene at Vinmonopolene ser økt salg, men også her på Hadeland, avslutter Jul Tore Kittelsrud, som er leder og gruppeleder for Gran FrP.