Foto. Vestnes

Foto: Vestnes FrP

Program Vestnes FrP 2019 - 2023

Her kan du lese vårt valgprogram for perioden 2019 - 2023

Vestnes FrP vil arbeide blant annet for:

Å utrede flytebruer over Romsdalsfjorden og Romsdalsaksen.
Å fjerne eiendomsskatten.
Bomfrie veier.
Gode vilkår for næringsliv og landbruk.
Attraktive boligtomter i Tomrefjord og resten av kommunen.
Trafikktrygging i hele kommunen.
Utvikling og bygging i strandsonen.
Turisme og bobilparkering i sentrum.

Les hele vårt program her.