Foto av Jan Arild Ellingsen.

Foto: FrP

Valgprogram for Saltdal

Saltdal FrP er klare for å skape en enklere hverdag for folk flest.

Kjære velger!

Kommunevalget 2019 nærmer seg raskt, og din mulighet til å påvirke kommer nå. Denne gangen handler det ikke om hvem som skal til, eller er, i Oslo, men hvem du mener er best til å styre Saltdal kommune, og i hvilken retning.

Saltdal FrP har som mål å få ordføreren, rett og slett fordi vi har den beste kandidaten. Sammen med et nytt lag av mennesker som brenner for bygda si, vil vi sammen utgjøre en forskjell. Vi har tro på klar tale og klare mål. Derfor sier vi ut av Robek, bort med eiendomsskatten og bedre forhold for de eldste og de yngste.

Å være Ombudspersoner betyr å stå på for andre. Vi vil gjerne være Din ombudsperson.

Programmet vårt kan du lese her.

Godt valg!