Foto: FrP

Stor dag for Hammerfest og Finnmark

– En ny 50 milliarders utbygging i olja, med forsyning og drift fra Hammerfest og Harstad, og estimert 450-650 millioner fat olje er flott for hele Nord-Norge, slår Fred Ove Nibe og Rune Granbakk, styremedlemmer i Hammerfest FrP, fast.

De to var til stede og møtte olje- og energiminister Terje Søviknes fikk overrakt Statoils plan for utbyggingen av Johan Castbergfeltet. Feltet skal ha helikopterservice og forsyningstjeneste fra Hammerfest, og driftsorganisasjonen skal ha sete i Harstad.

– Olje og gass er viktig for hele Nord-Norge sier to hammerfestingene, og legger til:

– Det skaper arbeidsplasser, vekst og velstand, med ringvirkninger langt ut over disse to byene, til glede for hele regionene. Agenda Kaupang har anslått de samfunnsøkonomisk nåverdi på 83 milliarder 2016-kroner.