Foto: Johnny Olaussen

Ordførers avtale

Etter endt ordførergjæring kan ordfører Trond Einar Olaussen gå over i ny stilling med en årslønn på minimum 714.300 kroner.


Avtalen ble signert av rådmann Øyvind Korsberg 27.06.2019. Det står ikke hvilken stilling ordfører skal inn i, men slik undertegnede leser avtalen, så tas det utgangspunkt i lønna han hadde som helsesjef. Spørsmålet blir i så fall hvordan dette vil påvirke senere lønnsforhandlinger dersom han skal over i en lavere stilling.

Det er verdt å merke seg at søknad og innvilgelse av permisjon i kjent stil ble unntatt offentligheten.

20150916 unntatt offentligheten

20150917 Innvilgelse av permisjon unntatt offentligheten

20190627 Arbeidsavtale Trond Einar

20190627 Vedlegg til arbeidsavtale

Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.