Foto: Johnny Olaussen

Ville fjerne FrP

Etter at undertegnede (bildet) offentliggjorde søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark, tok daværende rådmann kontakt med Fylkesmannens avdeling, og spurte ...

Det var daværende rådmann, Ellen Beccer Brandvold, som henvendte seg på vegne av seg selv og sittende ordfører, Trond Einar Olaussen (AP). I mail til Fylkesmannen i Finnmark ble det hevdet at undertegnede som kommunestyrerepresentant ved flere anledninger hadde brutt taushetsplikten. Rådmannen skrev at de på en eller annen måte måtte få stoppet disse ulovlighetene. Tiltak som ble vurdert av anmeldelse og eventuelt fjerne meg som ombudsmann fra lukkede møter.

Påstandene er oppleves som grovt krenkende og injurierende. Ingen av de andre kommunestyrerepresentantene har tatt avstand fra dette. Istedenfor at de i stor grad lykkes med å demonisere meg som folkevalgt. At de juridiske vurderingene av saken konkluderte med at Gamvik kommune mest sannsynlig brøt kommuneloven da møte ble lukket og protokollen unntatt fra offentligheten forteller det meste. Det var ikke så mye som en beklagelse å motta fra ordfører.

Med Arbeiderpartiet ved roret har trusler vært satt i system for å kneble den offentlige debatten. De er en direkte trussel mot demokratiet. Det er mine gode kunnskaper om offentlige forvaltning og sterke psyke, som har gjort at jeg har vært i stand til å stå løpet fullt ut.

Ved å lese vedlagte dokumenter kan dere med selvsyn se hva som skjer i Gamvik kommune.

Mail til Fylkesmannen i Finnmark

Juridisk vurdering folkevalgtes taushetsplikt

Svar Fylkesmannen i Finnmark

Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.