Foto: Johnny Olaussen

Kommunestyremøte 14. november

Sakspapirene til kommunestyremøte 14. november er tilgjengelig. Men flere opplagte saker er ikke satt på dagsorden. Det forventes at de blir ettersendt.


Den 18.12.2018 vedtok flertallet i kommunestyret mot stemmene fra AP, at vi skal ha svar på spørsmålene som er stilt i «havnesaken» vedrørende plassering av flytebrygger i Gamvik. Den 9. august i år svarte rådmannen at han hadde fått juridiske vurderinger av saken, men at Gamvik FrP ble nektet innsyn i saken fordi vurderingene skulle brukes til internt saksforberedelser. Jeg registrerer at rådmannen ikke har forberedt saken til kommunestyret. Som ombudsmann for FrP oppleves dette som ordrenekt og kan enkelt og greit ikke aksepteres.

At to lovlighetsklager som krever minimale saksforberedelser heller ikke er satt på dagsorden kan heller ikke godtas. Den ene er to år gammel.

Jeg har full forståelse for at nyvalgt ordfører har mer enn hendene fulle i starten, men det forventes uansett at det blir gjort grep umiddelbart. Her bør det gis marsjordre til administrasjonen.

KST 20191114 Innkalling

KST 20191114 SAK 4519 Budsjettregulering 31082019

KST 20191114 SAK 4619 vedlegg 1 av 2 Tilstandsraport for skolene

KST 20191114 SAK 4619 vedlegg 2 av 2 Kvalitetssystem 1310 for gru

KST 20191114 SAK-47-19 - vedtekter SFO

KST 20191114 SAK 4319 VEDLEGG 1 AV 4 GAMVIK KOMMUNE RSREGNSKAP

KST20191114 SAK 4319 VEDLEGG 2 AV 4 RSBERETNING FOR GAMVIK KOMM

KST20191114 SAK 4319 VEDLEGG 3 AV 4 REVISJONSBERETNING 2018 GAMV

KST20191114 SAK 4319 VEDLEGG 4 AV 4 VEDTAK SAK 1919 KU UTTALELS

Gamvik FrP tar makta tilbake til folket.