Stine Margrethe Knutsdatter Olsen

Foto: Joakim Maylove Moltzau

Slik vil vi gjøre Porsgrunn mer attraktiv

Porsgrunn FrP lanserer tiltak for å øke befolkningsveksten i kommunen.

– Porsgrunn både trenger og fortjener økt befolkningsvekst i årene fremover. For meg er dette verdens beste sted å bo, men det er ikke til å stikke under en stol at vi må gjøre noen grep for å bli mer attraktive både for folk og næringsliv, sier ordførerkandidat for Porsgrunn FrP, Stine Margrethe Olsen.

Sentrum også for bilistene

Hun mener utviklingen mot et bilistfiendtlig sentrum er en dårlig idé.

– Vi vil ha vekst i byen, men jeg forstår godt at mange vegrer seg for å skulle starte opp noe her. Det har blitt fint i Storgata, men både veien og parkeringsplassene er for smale. Det kan nesten se ut som om det er en slags hemmelig plan om å etter hvert stenge veien for biltrafikk helt. En del av planen videre er jo å fjerne alle parkeringsplassene på Franklintorget, noe næringslivet selv mener er helt krise. Nå mener jeg det er på tide at politikerne lytter til dem som faktisk skaper noe i sentrum, sier Olsen, og legger til:

– Porsgrunn FrP vil la parkeringsplassene bestå, og i tillegg ønsker vi å jobbe for flere parkeringsplasser i sentrum.

Må satse mer på distriktene

Olsen antyder også at hun mener sentrum har fått sin andel av kaka for en stund.

– Det er bra at det blir fint i sentrum, men vi må ikke glemme at mesteparten av byens befolkning, og skattebetalere, bor andre steder. Å lage glamorøse sykkelveier i sentrum hjelper ikke barna som trenger gang- og sykkelsti i distriktene, for eksempel. Den nye lekeplassen i Rådhusparken har blitt flott, men det er en litt sur bismak når vi vet at mange lekeplasser i distriktene forsømmes og gror igjen. Hvis vi ønsker at flere småbarnsfamilier skal etablere seg i Porsgrunn bør distriktene våre være attraktive. Da må det være trygt å ferdes der, og godt å bo der.

Kan bli en flott pendlerkommune

Ordførerkandidaten poengterer at å legge til rette for næringsutvikling og innføre en JA-holdning til nyetableringer vil skape flere arbeidsplasser i kommunen, men at det ikke er noe i veien for å bo i Porsgrunn og jobbe i en helt annen by.

– Porsgrunn kan bli en flott pendlerkommune. Med nytt dobbeltspor mellom Porsgrunn og Larvik sparer togpendlerne mye tid. Selv pendler jeg til Oslo, sier Olsen, som for tiden er i mammapermisjon.

– For å legge til rette for at flere skal kunne pendle med tog til jobb fra Porsgrunn, vil Porsgrunn FrP etablere utkantparkeringer med skyttelbuss til sentrum som korresponderer med togtidene, legger hun til.

Eiendomsskatten må ned

Olsen mener Porsgrunn burde være et attraktivt sted å flytte til for unge og småbarnsfamilier, men peker særlig på én ting som kan sette en stopper for slike planer: Eiendomsskatten.

– Eiendomsskatt er usosialt og urettferdig. Den tar ikke hensyn til hvor høy inntekt eller stort lån du har, og vi har sett flere eksempler fra andre kommuner der småbarnsfamilier har måttet ta barna ut av barnehagen eller flytte fra huset sitt. Sånn kan vi ikke ha det i Porsgrunn. Regjeringen har innskrenket kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt, men nå vil Robin Kåss omtaksere alle eiendommene i kommunen for å kunne fortsette å melke lommeboka til folk som før, sier Olsen, og avslutter:

– Høy eiendomsskatt vil helt klart gjøre oss mindre attraktive for folk som ønsker å etablere seg i kommunen. Derfor vil FrP redusere, og på sikt fjerne, eiendomsskatten i Porsgrunn.