Foto. Gjermund Ingolfsland

Foto: Elin Eike Worren

Nei til eiendomsskatt i Tinn kommune

En enklere hverdag hverdag for folk flest med Tinn FrP

Tinn FrP er opptatt av at kommunen skal ivareta deg som innbygger ved å sørge for god omsorg, utdanning og muligheter til et godt arbeidsliv. Du skal føle trygghet for liv, helse og eiendom. Vi vil jobbe for lavere skatter og avgifter for folk flest.

Det er vår oppgave å sørge for at dine hardt opparbeidede skattepenger benyttes på en forsvarlig og effektiv måte.

Les hele vårt program her.