Bilde av Røyken FrP

Foto: Røyken FrP

Et budsjett for omstilling og tiltak til de som trenger det mest.

Røyken kommune eier og drifter ulike selskaper. I forbindelse med sammenslåing av kommunene gjøres det et omfattende arbeide med å vurdere hvordan disse restruktureres eller endres. 

FrP ser positivt på at selskapsstrukturen revitaliseres og at profesjonaliteten skjerpes. Fremskrittspartiet har over lengre tid ytret misnøye med en del av resultatene som leveres fra våre selskaper spesielt REAS og REU og mener det er på høy tid at det her tas en gjennomgang.

Røyken kommune er i omstilling, og skal gjennom de neste to årene skape grunnlaget for det som skal bli Nye Asker, sammen med Hurum og Asker kommuner. Dette er en krevende og omfattende prosess som krever mye fra kommunens ansatte, selskaper og ikke minst politikerne. Fremskrittspartiet har støttet ønsket om sammenslåing fra starten av og har stor tro på de resultatene en ny kommune vil gi. Ikke minst for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.

Frem til sammenslåingen er et faktum, er det avgjørende at Røyken kommune prioriterer sine primæroppgaver, og legger fokus på å sikre et godt tjenestetilbud til innbyggerne i denne perioden. Det krever klare prioriteringer fra oss som politikere gjennom denne perioden.

Les eller last ned vårt alternative budsjettforslag her: Alternativt_budsjettforslag [Lenke]