Energi og klima

Olje er vår viktigste næring

Fremskrittspartiet vil

Oljenæringen skaper vekst, velferd og arbeidsplasser i hele landet. FrP vil videreutvikle Norge som en energinasjon, ved å tilrettelegge for arbeid og verdiskaping. Norge har store naturressurser, sterke bedrifter med mye kompetanse og erfaring, avanserte teknologimiljøer og mye kapital.

FrP fører en politikk som stimulerer til bedre høsting av energiressursene, samt styrket satsing på forskning og utvikling av energiproduksjon og forbruk. Vi jobber for en ansvarlig og økonomisk bærekraftig energi- og klimapolitikk. I tillegg er det viktig for FrP å kutte kostnader og byråkrati gjennom effektivisering av forvaltningen, slik at vi får en enklere hverdag for både folk flest og næringsliv.

Økt satsing på olje og gass

Petroleumsnæringen er svært viktig for norsk økonomi og velstand. FrP vil derfor at det skal satses videre på kartlegging og leting i olje- og gassektoren. I tillegg ønsker vi å legge til rette for økt satsing på forskning og utvikling i sektoren. FrP vil sikre stabile og langsiktige rammevilkår for olje- og gassnæringen, og stimulere til fortsatt verdiskapning, lønnsomhet og konkurransekraft i bransjen.

FrP støtter ikke kostbar symbolpolitikk som kun flytter utslipp til andre steder i verden.

Vi vil kartlegge forekomster av mineraler på norsk sokkel for å sikre muligheten for etterspurte råvarer og fremtidige inntekter til Norge. FrP støtter ikke CCS-prosjektet Langskip, der staten tar nesten all risikoen og velter regningen over på skattebetalerne.

Visste du at prestisjeprosjektet Langskip allerede har sprukket med nær én milliard kroner? FrP mener staten bør trekke seg ut av prosjektet.

En klimapolitikk som virker

FrP vil ha en effektiv, økonomisk klimapolitikk som virker. Vi vil prioritere kostnadseffektive tiltak, ikke kostbar symbolpolitikk.

Målet er å få redusert de samlede utslippene. FrP vil derfor prioritere tiltakene som i et globalt perspektiv gir størst reduksjon i CO₂-utslipp for hver krone investert. Vi må ha en klimapolitikk som bidrar til arbeidsplasser i Norge og gir reelle utslippskutt til en lavest mulig kostnad. FrP er imot en sterk økning i CO₂-avgiften.

FrP ønsker å kjøpe klimakvoter fremfor å betale for dyre symboltiltak. Forurensingen kjenner ingen landegrenser, og en vesentlig del av utslippene i Norge skyldes utslipp fra andre land. Vi vil derfor arbeide for internasjonale miljøavtaler som sikrer like rammebetingelser.

© Colourbox

Satser på skogen

Vi vil redusere tiltak som kjøp av skog for vern, og heller satse på tiltak som skogplanting og gjødsling av skog for å redusere utslipp og øke verdiskapningen i Norge. Politikken bør baseres på aktiv bruk og forvaltning fremfor vern av naturen.

FrP vil legge til rette for et teknologinøytralt system der lave utslipp gjennom hele livsløpet belønnes. Eksempler på dette er biogass og hydrogen, som kan bidra til reduserte utslipp i transportsektoren og landbruket.

Norge må rustes bedre for å håndtere klimaendringene og FrP vil derfor prioritere flom- og skredsikring. FrP vil også forsterke arbeidet mot forsøpling på land og i havet.

Fornybar energi

FrP vil styrke satsingen på fornybar energi. Vannkraften er vår viktigste og mest fleksible fornybarkilde. Halvparten av produksjonen har nå rundet 50 år og nærmer seg teknisk levealder.

FrP ønsker et mer industrivennlig skattesystem for vannkraften for å sikre lønnsomme oppgraderinger og større kraftproduksjon.

Rimelig fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og komme våre innbyggerne til gode. FrP vil legge til rette for utvikling av vannkraft. FrP støtter ikke utbygging av vindkraft, med mindre det er lokal tilslutning til prosjektet.

Et godt strømnett er avgjørende for kraftforsyningen til både privat husholdninger og til industrien, og det krever en effektiv organisering av nettselskapene for å sikre at forbrukernes og industriens kostnader blir lavest mulig.

Prioriteringer:

 • Driftsutgifter oljedirektoratet: 1 300 000
 • Spesielle driftsutgifter (Oljedirektoratet, øke letevirksomheten): 100 000 000
 • Flom og skredforebygging (inkl. Åkneset): 400 000 000
 • Tilskudd flom og skredforebygging: 100 000 000
 • Driftsutgifter NVE, raskere konsesjonsbehandling: 50 000 000
 • Norges Forskningsråd: 50 000 000
 • Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen: 100 000 000
 • Norwegian Energy Partner: 30 000 000
 • Tiltak i kommuner med ulverevir: 30 000 000
 • Norsk kulturarv, Norges Jeger og fiskerforbund, Den Norske Turistforening; 12 000 000
 • Påskoging og gjødsling: 500 000 000
 • Norsk Friluftsliv: 10 000 000
 • Tilskudd rovvilttiltak: 25 000 000
 • Norske lakseelver: 5 000 000
 • Statlige vassmiljøtiltak: 1 000 000
 • Nasjonalt villakssenter og Norsk Tindesenter: 4 000 000
 • Kvotekjøp: 190 000 000
 • Marin forsøpling: 50 000 000

Reduksjoner:

 • Internasjonale klima- og utviklingstiltak : - 2 981 543 000
 • Driftsutgifter Internasjonale klima og utviklingstiltak: - 100 311 000
 • Langskip - fangst og lagring CO2: - 3 450 000 000
 • Internasjonale organisasjoner: - 30 000 000
 • Basisbevilgninger til Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene: - 30 000 000
 • Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd: - 70 000 000
 • Miljødirektoratet driftsutgifter: - 70 000 000
 • Restaurering av myr og våtmark: - 20 000 000
 • Tilskudd Klimatiltak: - 200 000 000
 • Statlig erverv, skogvern: - 315 727 000
 • Tilskudd internasjonale organisasjoner: - 7 500 000

Verbalforslag:

 • Stortinget ber regjeringen å pålegge Statnett å benytte alternativ to (kabel i grøft) ved fornyelse av forbindelsen mellom Hamang i Bærum og Smedstad i Oslo, som en del av Nettplan Oslo.
 • Stortinget ber regjeringen vurdere å flytte ansvaret for Direktoratet for mineralforvaltning til Olje- og energidepartementet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.