Siv Jensen (1969) er finansminister og partileder i FrP. Hun er utdannet som diplomøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun startet i arbeidslivet som salgskonsulent i Radio1 i 1992. 

Allerede som 28-åring ble hun i 1997 innvalgt som stortingsrepresentant og ble finanspolitisk talskvinne for FrP. Hun ble valgt til partileder i FrP i 2006.

Foto: Ilja C. Hendel

Som finansminister er Siv Jensen opptatt av å skape en enklere hverdag for folk flest. Verdier må skapes før de kan deles. Hun vil redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket og motarbeide sløsing med offentlige midler.

Saker som er gjennomført i regjering:

  • Skatter og avgifter er redusert med 18 milliarder. Flere avgifter er helt fjernet som f.eks arveavgiften, båtmotoravgift og årsavgift på campingvogn. 
  • Det etableres forsøksordning med statlig finansiert eldreomsorg slik at vi får bygget flere omsorgsplasser.
  • Kampen mot dyrekriminalitet styrkes med eget dyrepoliti.
  • Plan- og bygningsloven er forenklet, og byråkratiet er redusert for å hindre sløsing med skattekroner. Mengden innsigelser fra regjeringen er dramatisk redusert.
  • Bevilgninger til samferdsel er økt med syv milliarder til 55 milliarder, og etterslepet på veivedlikehold er redusert for første gang på tiår.
  • Det opprettes et eget veiselskap som kraftig akselererer utbyggingen av vei gjennom mer effektiv og helhetlig veiutbygging samtidig som bompengeavgiftene reduseres.
  • Rekord i uttransport av personer som oppholder seg ulovlig i Norge, hvorav ca 40% kriminelle. 
  • Helsekøene er redusert med 42.000 pasienter.
  • Oppklaringsprosenten for kriminalsaker øker og grensekontrollen styrkes for å bekjempe smugling og grenseoverskridende kriminalitet
  • Økte grensen for tollfri import fra 200 kroner til 350 kroner inkludert frakt, og økt grensen for forenklet fortolling fra 1000 kroner til 3000 kroner.

Siv Jensen
Siv Jensen Finansminister og partileder, Siv Jensen