Skoleelev

Ja til individuell læring!

Ingen er A4! Fremskrittspartiet vil ha økt fokus på individuell læring i skolen.

Barn og unge er vår fremtid. Fremskrittspartiet ønsker en oppvekstsektor med fokus på kvalitet og læringsutbytte. Et mangfold av private og offentlige barnehager og skoler gir rom for utvikling og sunn konkurranse. Tilpasset opplæring og tidlig inngripen når noen har spesielle behov er god forebygging. Skolen skal være en effektiv læringsarena, og skoleeier må sammen med statlige myndigheter redusere byråkrati og rapportering i skolehverdagen.

A4-skolen på bekostning av elevens læring

Den sosialdemokratiske enhetsskolen har gått på bekostning av elevenes læring i for mange år. Vi bruker mest penger på skole i verden, men oppnår middelmådige resultater. I virkeligheten fører enhetsskolen til store utfordringer for alle elever, ved at de hverken får den oppfølgingen de trenger, eller utfordringer på det nivået de ligger på. Et A4-system som mener at alle skal bli like, lære like mye og lære det samme er dømt til å gå på bekostning av alle. 

Vil sette eleven i sentrum

Fremskrittspartiet ønsker en skole som setter den enkelte elev og deres foreldre i sentrum. Hver enkelt skal få tilpasset opplæring i henhold til deres kunnskapsnivå. 

Yrkesfagløft

For Frp er det viktig at fag- og svennebrev får den statusen det fortjener. Flere fleksible løp mellom bedrift og skole, yrkesretting av teorifagene og mer samarbeid mellom skole og næringsliv er viktig for å få dyktige fagarbeidere som skal bygge Norges fremtid.
 

 

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om skole og utdanning