Politi

Ja til mer synlig politi i gatene!

FrP vil ha mer synlig politi i gatene for å fjerne hverdagskriminaliteten og gi en tryggere hverdag for folk flest.

Vi ønsker at politiet i større grad skal være til stede der kriminaliteten skjer, og være mye mer synlige i by og bygder enn hva tilfellet er i dag. Allerede har vi opprettet hundrevis av nye politistillinger. Målet er å få flere politifolk ut i gatene og ha to polititjenestemenn pr. 1000 innbyggere.

Politireformen

Hele straffesakskjeden, og spesielt politiet, har blitt nedprioritert i altfor lang tid. Dette har ført til at politiet ikke har ressurser nok til å oppklare hverdagskriminalitet, og folk flest mister tilliten til systemet. Politiet må få de ressursene de trenger for å kunne være mer til stede i folks hverdag. FrP lansert en politireform blant annet for å øke nærheten til politiet og sikre mer synlig politi der hvor folk flest bor.

Færre på kontor, flere i gatene

Fremskrittspartiet ønsker å binde opp færrest mulig politifolk til å sitte på kontor, slik at vi får flest mulig politifolk ut i gatene. Det er også viktig at politiet ikke bare er til stede i kontortiden – det er på kveldstid mesteparten av kriminaliteten skjer. Norge har færrest politfolk på jobb på nattestid i helgene, tidspunktet det erfaringsmessig skjer mest kriminalitet. FrP ønsker at politiet i større grad skal være til stede der kriminaliteten skjer, og være mye mer synlige i by og bygder enn i dag.

Alle nordmenn har krav på en trygg hverdag. Vær med å påvirke. Stem FrP i kommunevalget 14. september!

Les mer om politireformen

Bred enighet om nærpolitireformen i Stortinget

Politireform for fremtiden

 

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om trygghet