Gutt som kikker ut av vindu og smiler

FrP sier nei til mobbing!

FrP vil forsterke kampen mot mobbing.

Ifølge Elevundersøkelsen oppgir 17.000 barn at de mobbes på skolen. Dette er et alvorlig problem og en uakseptabel situasjon for norsk skole. FrP vil jobbe for at ingen skal oppleve å bli mobbet.

Mobbeombud

Skolen skal være en fellesarena hvor alle føler seg trygge, slik at vi får gode læringsmiljø. Vi har derfor satt i gang et prøveprosjekt med lokale mobbeombud. Fremskrittspartiet vil ha nulltoleranse for mobbing og strenge sanksjoner mot skoler som ikke følger opp tiltakene mot mobbing. Vi mener også at mobbere må bytte skole – ikke mobbeofferet!

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om mobbing

Handlekraft i kampen mot mobbing og rasisme!

Klare regler mot mobbing

Krevde svar om mobbing

Les mer om hva Fremskrittspartiet mener om skole og utdanning