Prinsipp- og handlingsprogram

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

PDF for nedlastning av vårt prinsipp- og handlingsprogram for de neste fire årene:

Handlingsprogram for perioden 2017 - 2021 - https://adobe.ly/2rmFNLr

Prinsipprogram for perioden 2017 - 2021 - https://adobe.ly/2qVVDrX