Bli med på laget

Som medlem i Fremskrittspartiet får du mulighet til å påvirke og skape en enklere hverdag for folk flest. 
Du får også stemmerett på årsmøte. Hvis du ønsker å delta aktivt vil du kunne være valgbar til ulike verv og posisjoner. 
I tillegg får du tilsendt vårt magasin Fremskritt. 

Våre priser på medlemskap er som følger:
Hovedmedlem kr. 350,-
Husstandsmedlem kr. 175,-
Honnørmedlem kr. 175,-
Ungdomsmedlem kr. 225,-
Medlem FpU kr. 100,-

*Ungdomsmedlem gjelder for de mellom 15 og 30 år i både FrP/FpU 

Innmeldingsskjema
Har du blitt vervet?

Er du tidligere medlem?