Bli med på laget

Som medlem i Fremskrittspartiet får du mulighet til å påvirke og skape en enklere hverdag for folk flest. 
Du får også stemmerett på årsmøte. Hvis du ønsker å delta aktivt vil du kunne være valgbar til ulike verv og posisjoner. 
(Kontakt vedr. skjema: medlem@frp.no)

Våre priser på medlemskap er som følger:

  • Hovedmedlem kr. 350,-
  • Husstandsmedlem kr. 175,- (Krever et hovedmedlem på samme adresse)
  • Honnørmedlem kr. 175,- (Etter fylte 67 år eller ufør)
  • Ungdomsmedlem kr. 225,- (15 - 30 år, både FpU og FrP*)
  • Medlem FpU kr. 100,- ((13**)15 - 30 år, kun FpU

*Ungdomsmedlem gjelder for de mellom 15 og 30 år i både FrP/FpU 
**Personer som har fylt 13 år kan melde seg inn, dersom foreldre/foresatte godtar dette. Bekreftelse fra foreldre/foresatte må sendes på e-post til fpu@fpu.no

Ved innmelding samtykker jeg i at FrP kan lagre informasjonen jeg har oppgitt i medlemsregisteret, og at FrP kan sende informasjon pr SMS og/eller e-post.

Innmeldingsskjema

Din innmelding ble ikke sendt inn, rett opp feilene under og prøv på nytt:

{{responseMsg}} 

Takk for at du ønsker å være medlem i Fremskrittspartiet. Din innmelding er registrert.

Du må velge en gyldig verdi i feltet!

Ungdomsmedlem må være under 31 år.

Honnørmedlem må være over 66 år eller uføre pga sykdom.

Du må velge en gyldig verdi i feltet!

Du må fylle inn en gyldig verdi i feltet!

Du må fylle inn en gyldig verdi i feltet!

Du må velge en gyldig verdi i feltet!

Du må fylle inn en gyldig verdi i feltet!

E-post kan ikke registreres, ta kontakt med medlem@frp.no for å melde deg inn.

Du må fylle inn et gyldig mobilnr på 8 siffer!

Mobiltelefon kan ikke registreres, ta kontakt med medlem@frp.no for å melde deg inn.

Bor du i utlandet så send epost til medlem@frp.no for innmelding.

Du må fylle inn en gyldig verdi i feltet!

Fant ingen hovedmedlem på denne adressen.

Du må fylle inn et gyldig postnr på 4 siffer!

Du må fylle inn en gyldig verdi i feltet!

Du må fylle inn en gyldig verdi i feltet!

Du må fylle inn en gyldig verdi i feltet!


Har du blitt vervet?

Er du tidligere medlem?

Du må krysse av for at du ikke er en robot!