Foto: Ilja C. Hendel

En enklere hverdag 

Fremskrittspartiet har levert på en rekke områder etter partiet gikk inn i regjering. Hovedsakene lavere skatter og avgifter, samferdsel, helse og omsorg, trygghet og forenkling har blitt fulgt opp.

Partiet førte en ambisiøs valgkamp med klare mål for hva som skulle gjøres.
  • Lavere skatter og avgifter for folk flest
  • Storsatsning på samferdsel
  • Gi politiet nødvendige ressurser, og føre en streng asyl- og innvandringspolitikk
  • Redusere helsekøene og gi de eldre en varm og verdig eldreomsorg
  • Forenkle offentlig sektor, redusere byråkratiet og fjerne særnorske forbud. 
Fremskrittspartiet har levert viktige seirer på alle hovedområdene.

Du kan lese mer om våre gjennomslag i regjering her.

Lavere skatter og avgifter for folk flest

H/FrP-regjeringen har sikret over 12,5 milliarder i skatte- og avgiftslettelser. En rekke avgifter er fjernet, og minstefradraget er satt opp. Dette betyr brede skattelettelser for folk flest.

Bilavgiftene er senket med om lag 2 milliarder kroner. Det betyr at det både blir billigere for bilistene, men også for de som ønsker å kjøpe seg bil. 

Storsatsning på samferdsel

I 2015 har man et historisk samferdselsbudsjett med hele 55 milliarder i satsning på blant annet vei og jernbane. Det satses i hele Norge. Samtidig har man lagt ned flere bomstasjoner og redusert kostnadene ved mange strekninger, og det kommer flere tiltak for å redusere bomkostnadene for bilistene. Fartsgrensen på de sikreste motorveistrekningene er økt til 110 km/t.

Gi politiet nødvendige ressurser og føre en streng asyl- og innvandringspolitikk

Det er satset tungt på justisfeltet med både hundrevis av flere politistillinger, men også langt flere soningsplasser ved hjelp av utvidelse av eksisterende fengsel og en soningsavtale med Nederland.

En strengere asyl- og innvandringspolitikk har vært en partiets viktigste saker. Det er strammet inn vesentlig i asylpolitikken, og man ser at asyltilstrømningen til Norge går nedover mens nabolandene opplever stadig vekst. I tillegg er det igangsatt en rekord i tvangsreturer av ulovlige innvandrere, hvor kriminelle innvandrere er prioritert. De som kommer til Norge og begår alvorlig kriminalitet skal sendes rett ut.

Redusere helsekøene og gi de eldre en varm og verdig eldreomsorg

Det er satt i gang store reformer innenfor helsesektoren. Det er satset mer direkte inn i pasientbehandling, og som konsekvens av det har helsekøene gått nedover, og det er nå 10.000 færre nordmenn i helsekø. Det er også lansert fritt behandlingsvalg, slik at langt flere får bestemme hvor og når de skal behandles. Dette betyr bedre helsetilbud og kortere ventetid for pasientene.

Forenkle offentlig sektor, redusere byråkratiet og fjerne særnorske forbud

Stadig flere skjemaer fjernes fra offentlig sektor. Det er satt i gang en avbyråkratiseringsreform for å forenkle og effektivisere offentlig sektor. FrP i regjering har også fjernet en rekke forbud, blant annet forbud mot proffboksing og poker.