Landsmøtesalen. Foto

Er du vår nye markedssjef?

FrP er Norges tredje største parti. Vi har 15.000 betalende medlemmer og sitter i regjering. Vår markedssjef skal slutte og vi søker derfor hans erstatter.

Markedssjefen har i dag ansvar for å gjennomføre partiets valgkamper og løpende kampanjearbeid. I tillegg rapporterer IT-drift og vår politiske avdeling til markedssjefen. Vi ønsker primært en person som kan gå inn i denne stillingen, men er åpne for å vurdere endret ansvarsområde.

Markedssjefens hovedansvar er å lede partiets politiske kampanjevirksomhet. Det innebærer å være redaktør for partiets kanaler på nett og i sosiale medier, samt øvrig spredning av partiets budskap i form av alt fra søkemotoroptimalisering, til annonsering og produksjon av løpesedler. Markedssjefen er også prosjektleder for partiets valgkamper.

I dag rapporterer IT-drift og politisk avdeling til markedssjefen. Det innebærer at stillingen har overordnet ansvar for hovedorganisasjonens drift av IT, medlemsregister og politisk arbeid opp mot lokal- og fylkeslag i FrP.

Vi søker en person som har svært god innsikt i norsk politikk og kunnskap om Fremskrittspartiet. Stillingen krever en særlig evne til å formidle politiske budskap på ulike plattformer. Den som blir tilsatt må ha betydelig erfaring i å bruke digitale verktøy for å spre budskap. Kompetanse innen kommunikasjon og markedsføring vil bli vektlagt. Den som blir tilsatt vil samarbeide tett med partiets politikere og øvrig partiapparat.

Vi tror ikke det er mulig å lykkes i denne stillingen uten å ha vært partimedlem, men kan la oss overbevise av rett kandidat. Medlemskap i partiet er uansett et krav for å bli tilsatt. Stillingen lønnes etter individuell avtale. Arbeidssted er partiets hovedorganisasjon i Karl Johansgate 25, Oslo.

Søknadsfrist: Snarest.

Kontaktperson er generalsekretær Fredrik Färber, som kan nås på telefon 23 13 54 15 eller e-post frf@frp.no.