Nasjonal sikkerhet er hovedprioritet

En av statens viktigste oppgaver er å sikre innbyggere mot trusler utenfra. Uten trygghet mot påvirkning og trusler fra aktører som vil skade Norge, vil folk flest føle at hverdagen blir usikker og demokratiet vil smuldre opp.

Russlands angrep på Ukraina har vist oss at fred og frihet ikke kan tas for gitt. Norges NATO-medlemskap er viktigere enn noen gang.

NATO er den viktigste arenaen

Nasjonal suverenitet og sikkerhet må sikres gjennom et sterkt nasjonalt forsvar, bygget på allmenn verneplikt og bred alliansebygging i NATO. Sverige og Finland vil forsterke det nordiske forsvarssamarbeidet. Forsvarspolitikken skal planlegge for morgendagens utfordringer og løse dagens oppgaver på en forsvarlig måte, til beste for Norges sikkerhet. Det betyr at Forsvaret raskt må kunne tilpasses nye trusselbilder og ny teknologi. Ikke minst gjelder dette innenfor cyberdomenet. Det krever evne til omstilling og rekruttering av riktig personell. Forsvarets kampkraft skal virke avskrekkende og samtidig ha evne til selvforsvar.

FrP mener at Norge skal være en konstruktiv bidragsyter i NATO. NATO er den viktigste arenaen for deltakelse og samarbeid når det gjelder sikkerhet. FrP ønsker å begrense norsk deltakelse i internasjonale operasjoner og mener slik deltakelse bør være forankret i NATO.

FrP ser NATO som en god arena for materiellsamarbeidsprosjekter. Med stadig endrede politiske forhold og ulike perspektiver på utfordringene NATO står overfor, er det viktig å sikre et sterkt bånd til våre fremste allierte, USA og Storbritannia. Derfor ønsker vi å åpne opp for etablering av allierte baser på norsk jord, også i fredstid.

Førstegangstjeneste

FrP ønsker at flere gjennomfører førstegangstjeneste. Det vil være bra for den enkelte og for landet. Dette vil også bedre tilgjengeligheten på vernepliktige for tjeneste i Heimevernet. Avtjening av verneplikten bør få økt status også i det sivile samfunnet. FrP ønsker å øke dimisjonsgodtgjørelsen og tjenestetillegget. Det vil sikre at færre lider et stort økonomisk tap ved å gjennomføre førstegangstjeneste.

Store anskaffelser

Forsvaret står overfor store materiellanskaffelser, noe som vil medføre bindinger av investeringsmidler i årene som kommer. Alle anskaffelser vil kreve årlige driftsmidler og ofte også spesialutdanning. FrP frykter at Nasjonal sikkerhet er hovedprioritet Forsvar investeringsveksten vil gå på bekostning av driftsmidler. Dette vil medføre at materiell ikke vil bli benyttet som forutsatt, noe som vil bidra til at utdanning og tjenesteutførelse svekkes. Investeringer, drift og utdanning må derfor sees i sammenheng.

Utenlandsoppdrag

FrP har alltid vært opptatt av å ivareta Forsvarets personell både i utenlandstjeneste og tjeneste i Norge. Soldater som gjennomfører oppdrag i andre land, må følges tett opp i etterkant. Mange reaksjoner kommer lenge etter at oppdraget er over. Da er det viktig og riktig at veteranene har ressurssteder de kan henvende seg til.

Alle former for senskader skal tas på alvor og oppfølging skal skje både fra Forsvaret og det sivile helsevesenet. Veteranorganisasjonene er viktige samarbeidspartnere, som har erfaringer og kompetanse som kan bidra til bedre tilrettelegging og oppfølging av våre veteraner.

FrP støtter veteranorganisasjonenes ønske om mer sivil forskning på veteranenes helse og psykiske reaksjoner.

Trygghet for folk flest gjennom bedre beredskap og tettere samarbeid mellom Forsvaret og de sivile aktørene, er viktig for FrP. Beredskapsarbeidet er helt avgjørende, og Forsvarets rolle må avklares og defineres slik at organisasjonen kan bistå det sivile samfunn mest mulig hensiktsmessig. Samarbeidet mellom politi og forsvar bør utvikles videre både innenfor beredskap, informasjonsbehandling og operative oppgaver.

Forskning og utvikling

FrP satser på forskning og utvikling i Forsvarssektoren. Dette er viktig for å sikre norsk deltakelse i flernasjonale prosjekter og utvikling av moderne materiell til Forsvaret. Det er svært viktig for norsk forsvarsindustri, en reduksjon slik regjeringen foreslår, vil medføre skrinlegging av nye store prosjekter i 2023.

Forsvaret 1 751 000 000
Overføringer til Det frivillige skyttervesen (DFS 1 000 000
Forskning og utvikling 80 000 000
Driftsutgifter aktivitet i Forsvaret 200 000 000
Materiellanskaffelser 1 470 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.