Nei til næringsfiendtlige skatter og avgifter

Ryggraden i den norske økonomien er alle de private bedriftene som skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet. For at flere bedrifter skal etableres og vokse videre, må rammevilkårene være stabile og gode. Det siste året har vi sett at dette ikke lenger kan tas for gitt. FrP vil redusere skatter og avgifter, slik at bedriftene får mer økonomisk handlefrihet.

Billig kraft har historisk vært et konkurransefortrinn for norske bedrifter. Vi står nå i en situasjon med dyrere strøm og mindre kraftoverskudd. Det gir mindre forutsigbarhet og lavere lønnsomhet i bedrifter, særlig de som krever mye strøm. Bedrifter får ikke kompensasjon for de høye strømprisene. Fremskrittspartiet mener at alle bedrifter bør få en makspris på strøm på 50 øre/kWt. Næringslivet må ha et skatte- og avgiftsnivå som gir overskudd og insentiver til å satse videre. Den rødgrønne regjeringen øker skattene og avgiftene til rekordhøye nivåer. Fremskrittspartiet er sterkt imot dette fordi det går utover bedriftenes lønnsomhet og folks arbeidsplasser. Vi vil i 2023 sette fokus på bedrifters rammevilkår, og be regjeringen om å legge frem en ny industrimelding og en egen stortingsmelding for små- og mellomstore bedrifter.

Nei til grunnrenteskatt på havbruk

Havbruksnæringen har store muligheter for fortsatt vekst og verdiskaping. Regjeringens forslag om å innføre grunnrenteskatt sendte sjokkbølger gjennom næringen, og stoppet nye investeringer. Flere bedrifter har allerede varslet ansatte om permitteringer. Det er alvorlig at regjeringen ikke tar inn over seg konsekvensene av egen politikk. Fremskrittspartiet vil jobbe hardt for å stoppe innføringen av grunnrenteskatt.

Vil utvikle mineralnæringen

Det er viktig å sikre god og stabil tilgang til nødvendige mineraler, slik som komponenter i gjødsel og høyteknologi. Vi kan ikke la adgang til viktige mineralressurser kontrolleres av diktaturer. Norge er rikt på mineraler, og den økte etterspørselen gir gode muligheter til å bygge opp denne næringen i landet. Det vil skape store verdier og flere arbeidsplasser i distriktene. Vi vil derfor prioritere økt kartlegging av mineraler, forenklet byråkrati og kortere saksbehandlingstid for selskaper som ønsker å utvinne disse viktige ressursene her. Mineralnæringen er risikofylt og kapitalkrevende, og vi ønsker derfor å opprette et statlig kapitalfond som skal investere i norske utvinningsprosjekt.

Vil kjempe for nettolønnsordningen

Maritim næring skaper store verdier, og de norske sjøfolkene spiller en nøkkelrolle. Nettolønnsordningen er det viktigste virkemiddelet for å få norske, kompetente sjøfolk. Regjeringen innførte i fjor betydelige kutt i ordningen ved å innføre tak på alle fartøysegmenter. Dette svekker konkurransekraften til norske sjøfolk og rederier, og skaper utrygghet for de omtrent 12.000 sjøfolkene som dekkes av ordningen. Fremskrittspartiet vil reversere regjeringens kutt, og fjerne alle takene i ordningen igjen.

Visste du at det er omtrent 20 .000 norske sjøfolk og at mer enn halvparten av disse omfattes av nettolønnsordningen? Hvis nettolønnsordningen styrkes, slik Fremskrittspartiet foreslår, vil det sikre jobbene for norske sjøfolk og skape mange nye.

Skogbruket skal utvikles videre

Skogbruket har mye utviklingspotensial. Fremskrittspartiet vil at bruk av skogen skal gi mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. En viktig hindring for videre vekst i skognæringen er at mange veier ikke er bygget for tømmerlass. Vi vil derfor bevilge penger til utbygging av flere og bedre skogsbilveier.

Landbruket må bli mer konkurransedyktig

Landbruket er i dag helt avhengig av store subsidier fra staten. Fremskrittspartiet har tro på at norsk landbruk vil være i stand til å produsere så mye og god mat at det reduserer behovet for overføringer. Gårdsbruk kan drive større og mer effektivt, tilpasset inntektsmuligheter fra markedet. For å markere vårt prinsipielle syn på landbruket reduserer vi subsidiene fra staten til landbruket i 2023 i vårt alternative budsjett.

Krigen i Ukraina viser at mattilgangen kan være sårbar i krig og konflikt. Vi har god matsikkerhet, men må hvert år importere matkorn - avhengig av hvor gode avlingene er. Regjeringen setter av midler til beredskapslager for matkorn, men sier ikke noe om lagerets innretning. Fremskrittspartiet mener at store, sentraliserte kornlagre ikke er det beste løsningen, men vil isteden vurdere om lagringskapasiteten på gårdene bør økes. Dette vil bidra til bedre forsyningssikkerhet, men vil også løse logistikkutfordringer for mange bønder i kornhøsten.

Visste du at da Senterpartiet hadde landbruksministeren fra 2005-2013 ble det lagt ned 1160 gårdsbruk hvert år, mens tallet gikk ned til 773 da FrP hadde landbruksministeren? Dette viser at skremmebildet som Senterpartiet tegner av Fremskrittspartiets landbrukspolitikk ikke stemmer (Kilde: SSB)

Verbalforslag:

  • Stortinget ber regjeringen styrke nettolønnsordningen gjennom å fjerne alle tak i de ulike fartøyssegmentene permanent, og beholde tilskuddsmodellen for lasteskip i NIS i utenriksfart.
  • Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av konsekvenser for aktivitet og arbeidsplasser i tiltakssoner med redusert arbeidsgiveravgift, som følger av endrede forutsetning som ble gjennomført i 2010 for bl .a . krav til registrert lokalisering av selskapers hovedkontor.
Næring 656 000 000
Nettolønnsordningen. Beholde ordningen slik den er i dag, men heve tak på alle segmenter 626 000 000
Støtte til Matsentralene 5 000 000
Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, øremerket skogsbilveier 10 000 000
Tilskott til Landbrukets utviklingsfond, øremerkes tilskudd til korntørke- og lageranlegg 15 000 000

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.