FrP logo
© Bjørn Inge Bergestuen

FrP vil sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere

Resolusjon vedtatt på FrPs landsmøte 2021.

Det er et stort behov for å rekruttere flere sykepleiere og helsearbeidere i Norge. I revidert nasjonalbudsjett vil FrP foreslå at det lages en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover. Planen skal inneholde et utdannings- og lønnsløft, og andre tiltak som samlet kan sikre nok kompetente hender i helse- og omsorgstjenestene.

Kompetent helsepersonell er grunnmuren i helse- og omsorgstjenesten, og er en forutsetning for at den norske befolkningen kan tilbys helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet.

Lønnsløft

Under pandemien har sykepleierne og helsefagarbeiderne gjort en formidabel innsats. Lønnen til sykepleiere og helsefagarbeidere bør økes fordi de fortjener det. Men også fordi høyere lønn vil kunne bidra til økt rekruttering og at flere velger å bli i yrket. Staten er en del av lønnsoppgjørene, og har muligheten til å øke lønningene utover den lønnsveksten som legges til grunn generelt. FrP ønsker en treårig opptrappingsplan som legger opp til at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere de tre neste årene.

Styrk utdanningene i Norge

Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise og kommer til å bli verre hvis det ikke tas grep nå. Norge har behov for 6000 flere sykepleiere nå.

Fremskrittspartiet vil ha et betydelig løft i helseutdanningene, og vil at antallet studieplasser skal trappes opp i årene som kommer. Studieplasser for utdanning av

helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre skal trappes opp.

Fremskrittspartiet vil ha en desentralisert helse- og omsorgsutdanning, slik at studiene blir attraktive, og slik at det blir enklere å ta etter- og videreutdanning.

Kompetansen til helsepersonell må brukes riktig

Til tross for sykepleiermangel bruker mange sykepleiere arbeidstiden sin på andre oppgaver enn å hjelpe pasienter og brukere. En undersøkelse fra Sykepleierforbundet i 2019 viste at sykepleiere brukte for mye tid på oppgaver som andre kunne utføre, som vasking, rydding og vaktmestertjenester. 6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver som de mener andre burde utføre. Det er sløsing av ressurser. FrP vil at ressursbruken i helse- og omsorgstjenestene skal gjennomgås og forbedres. Det bør vurderes om sykepleiere kan overta oppgaver fra leger, helsefagarbeidere overta oppgaver fra sykepleiere og assistenter som får nødvendig opplæring kan overta oppgaver fra helsefagarbeidere. Ressursene må brukes bedre enn i dag.

SSBs framskrivninger viser at vi kan mangle om lag 36 000 helsefagarbeiderårsverk og 20 000 sykepleieårsverk fram mot 2035. Vi kunne utdannet tre ganger så mange sykepleiere hvis alle søkere med sykepleie som førstevalg hadde fått studieplass.

FrPs treårige opptrappingsplan for sykepleiere og helsefagarbeidere:

  • Løfte lønnsnivået til sykepleiere og helsefagarbeidere, som sikrer at vi beholder og rekrutterer nødvendig personell.
  • Økning i antall studieplasser for helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.
  • Lovfestet plikt for kommunene å ta imot sykepleiere og helsefagarbeidere i praksis, slik det er i spesialisthelsetjenesten
  • Sykehus og kommuner pålegges å følge opp Riksrevisjonens rapporter om bemannings- og kompetanseutfordringer og utarbeide en strategiske plan for å løse dette på kort og lang sikt.
  • Gjennomgå og forbedre ressursbruk og oppgavefordeling i helse- og omsorgstjenestene og foreslå ansvarsendringer mellom profesjonene der det er formålstjenlig.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.