Kvinne som sitter på en pilleboks, med ulike rusmidler rundt seg. Mannlig lege med clipboard ved siden av. Blåtoner. Illustrasjon.
© Colourbox

FrPs forslag om ettervernsreform vedtatt

I forkant av Stortingets behandling av rusreformen, utfordret FrP de andre opposisjonspartiene på å støtte en ettervernsreform for rusavhengige og bedre oppfølging av unge narkotikabrukere.

– Det er svært gledelig at et flertall på Stortinget skroter regjeringens forslag om avkriminalisering, og at FrP har fått gjennomslag for flere av forslagene som vi fremmet. Nå får vi en rusreform som skal gi bedre oppfølging til tungt rusavhengige, men dessverre støtter ikke Ap og regjeringspartiene vårt forslag som skulle sikre at unge som eksperimenterer med narkotika får en forpliktende oppfølging fra kommunene, sier Morten Stordalen, helsepolitisk talsmann i FrP.

Flertall for ettervernsreform

Behandlingstilbudet til tungt rusavhengige har blitt bedre de siste årene, men det offentlige svikter for ofte når de skal tilbake til hverdagen. Derfor foreslo FrP en ettervernsreform, der rusavhengige skal bli fulgt opp en på en systematisk måte etter behandlings- og fengselsopphold med oppfølging og bolig.

– For mange rusavhengige i dag sendes rett tilbake til sitt tidligere rusmiljø uten en skikkelig oppfølging fra hjelpeapparatet, etter de er ferdig med å sone eller har vært på avrusning. Noen har ikke engang et botilbud som venter på de, noe som gjør veien tilbake til rusmiljøet kort. Jeg er glad for at et flertall på Stortinget er enig med FrP at slik skal vi ikke ha det. Nå skal ettervernet til rusavhengige styrkes, og jeg er sikker på at det vil bidra til at langt flere klarer å holde seg rusfrie, sier Kari Kjønaas Kjos, medlem av helse- og omsorgskomiteen for FrP.

Regjeringspartiene og Ap stemte mot bedre oppfølging av unge

Flere kommuner har i dag et godt forebyggende arbeid rettet mot unge som forsøker narkotika, men det er for store forskjeller mellom kommunene. FrP foreslo at kommunene må forpliktes til et tverrfaglig tilbud for ungdom som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika, men det er kun Senterpartiet som støtter det forslaget.

– FrP vil at unge som eksperimenterer med narkotika skal få en forpliktende kommunal oppfølging, uavhengig av hvor i landet de bor. Unge som er på vei inn i rusbruk, må få hjelp til å ikke havne i et rushelvete. Da hjelper ikke kun en time uforpliktende oppfølging som regjeringen foreslo, men vi må lære av de prosjektene som har gode resultater som TIUR-prosjektet i Ringsaker og ‘Lik praksis’ i Trøndelag. Jeg er både overasket og skuffet over at samtlige partier i helse- og omsorgskomiteen, utenom FrP og Senterpartiet, ikke ønsker en forpliktende oppfølging av unge narkotikabrukere, avslutter Morten Stordalen.

FrPs forslag som har flertall sammen med AP, SV og SP:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ettervernsreform der rusavhengige blir fulgt opp på en systematisk måte etter behandlings- og fengselsopphold, herunder sikre boforhold og oppfølging som forebygger at de faller tilbake til rusmiljøet.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide bruken av Nalokson nesespray til en nasjonal ordning for å behandle overdoser.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at også personer i aktiv rus har tilgang til et krisesentertilbud med ansatte som har tverrfaglig kompetanse på rus og vold, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som selvstendig tilbud.

FrPs forslag som har flertall sammen med AP og SP:

  • Stortinget ber regjeringen vurdere å utvide bruken av Naltrekson.

FrP forslag som kun SP støtter:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene forpliktes til å ha et tverrfaglig tilbud for ungdom som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika, for eksempel etter modell fra TIUR-prosjektet i Ringsaker, ‘Lik praksis’ gjennom Konfliktrådet i Trøndelag eller andre tilsvarende tilbud.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.