© Fremskrittspartiet

Skole og utdanning

Konkrete tiltak mot skolevold

Fremskrittspartiet foreslår fem nye konkrete tiltak for å bekjempe skolevold.

Vold og trusler i norske skoler er et stort og økende problem, og Fremskrittspartiet lanserte nettopp fem konkrete tiltak i Stortinget for å styrke sikkerheten og trivselen for både elever og lærere.

– Det er tvingende nødvendig at vi rikspolitikere tar grep som gjør det enklere for lærere og skoleledere å gjøre noe med volds- og trusselproblemene som vi ser i skoler i hele landet. Elever med svært trøblete adferd må løftes ut av deres vanlige klasser - av hensyn til dem selv og medelevenes læringsmiljø, sier Himanshu Gulati.

Gulati, som er FrPs utdanningspolitiske talsmann, har sammen med Sylvi Listhaug den siste tiden hatt møter med blant annet lærerorganisasjoner, tillitsvalgte, elever og pårørende for å få innspill til hvordan voldsbølgen kan bekjempes. Partiet fremmet allerede i våres flere forslag til tiltak som ble nedstemt av regjeringen.

Vil utvide sosialagentprosjektet

For å takle problemet foreslår FrP nå enda flere konkrete tiltak som blant annet inkluderer å utvide sosialagentprosjektet til et nasjonalt prøveprosjekt med 20 millioner kroner i potten. Dette prosjektet, som allerede har vist seg effektivt ved flere Osloskoler, involverer et dedikert team som håndterer utagerende elever, og som også arbeider med de underliggende årsakene til elevenes frustrasjon og aggresjon.

Akuttklasser

I tillegg til sosialagentprosjektet ønsker Frp å opprette egne akuttklasser for elever som trenger ekstra oppfølging, inspirert av den svenske modellen "Skolakuten." Sverige har allerede tatt drastiske skritt ved å sette av 150 millioner kroner til "Skolakuten," og Frp ønsker å innføre lignende akuttklasser i Norge for å håndtere elever med problematisk atferd.

Det er viktig å være klar over at dette ikke skal betraktes som "verstingklasser," men heller som et tilbud for elever som sliter med å tilpasse seg det ordinære skolesystemet. Dette vil gi dem et skreddersydd miljø hvor de kan motta den nødvendige oppfølgingen for å meste utdanningen og håndtere sine adferdsproblemer, samtidig som andre skjermes fra bråk og uro i klasserommet, sier Gulati.

Styrke lærernes støttesystem

Gulati fremhever også behovet for å styrke lærernes støttesystem, spesielt i situasjoner preget av vold og trusler. Han peker på at FrP nå legger frem en kombinasjon av forebyggende tiltak og mer håndfaste tiltak for å takle den økende trenden av vold og trusler i skolen.

- Skolevold er en økende bekymring, men regjeringen virker handlingslammet. Derfor har Frp nå fremmet flere forslag på Stortinget, som vi håper det blir flertall for. Det vil være til fordel for alle elever og lærere, sier Gulati.

Fremskrittspartiet foreslår:

  • Sikre at lovverket ikke står i veien for å ta tak i hendelser med vold, mobbing og annen uønsket adferd i skolen.
  • Senker terskelen for å flytte elever som har utøvd grov og langvarig mobbing til en annen skole, og innhente en årlig rapportering på bruken av dette virkemiddelet i skolenes arbeid for å bekjempe mobbing og bedre tryggheten i skolemiljøet.
  • Endre regelverket slik at elever med svært problematisk adferd kan løftes til egne skoletilbud av hensyn til seg selv og medelevers læringsmiljø, slik som blant annet prosjektet med Skolaakuten i Sverige, og ber regjeringen starte arbeidet med utarbeidelse av et slikt tilrettelagt skoletilbud.
  • Innføre forebyggingstiltak etter modell fra sosialagentprosjektet i Oslo på skoler med særskilte volds- og trusselutfordringer, for å hjelpe dem i arbeidet med å bekjempe den dramatiske situasjonen som noen skoler opplever.
  • Rettighetsfeste skoleansattes rett til informasjon om elever som har en kjent voldshistorikk eller som på annen måte kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.