Næringsliv

Bolig - og næringsutvikling

Bodø FrP mener at Bodø skal være en åpen og levende by, hvor det tilrettelegges for opplevelser,

boliger, handel og næringsliv. Vi ser på næringslivet som en viktig samarbeidspartner for kommunen,

og ønsker derfor at de i større grad må inkluderes tidlig i prosesser rundt arealplaner og

områdereguleringer. Slik kan vi ivareta hensynet til offentlig infrastruktur, boligbygging og nødvendig

næringsareal i byutviklingssaker.

Bodø FrP vil arbeide for at kommunen skal være imøtekommende og serviceinnstilt overfor byens

borgere. Dersom kommunen ønsker å avslå en søknad, må bevisbyrden ligge hos kommunen, og ikke

hos den som søker. Bodø FrP ønsker at Bodø kommune skal benytte” JA-stempelet” så langt det lar

seg gjøre, og gi innbyggerne og næringslivet frihet til å realisere sine ønsker for videre utvikling.

Bodø FrP vil:

• Tilrettelegge for selvbyggertomter.

• Stimulere sentrum med bedre tilgang og parkering, samt lage

næringsvennlige reguleringsplaner.

• Ha en JA-holdning i areal- og utbyggingssaker.

• Ha en JA-holdning overfor næringslivet - både eksisterende

bedrifter, gründere og tilflyttende bedrifter.

• Skape flere arbeidsplasser i sjømatindustrien i Bodø med å si et klart og tydelig nei til statlig

særskatt for havbruk- og fiskerinæringen.

• Bidra til å få på plass ny gods- og containerlinje til sjøs.

• Legge til rette for bygging av hydrogenfyllestasjon.

• Jobbe for å begrense inngrep i den private eiendomsrett, slik som

konfiskering, ekspropriasjon og innskrenkning av bruksrett.

• Begrense vern og bevaring. Bevaring og verning av bygg skal kun gjelde

statlige, fylkeskommunale eller kommunale bygg.

• At private bygg som ikke er under riksantikvaren skal kun bevares

eller vernes etter ønske fra eier.

• Jobbe for å redusere Bodø kommunes gjeldsgrad

• Selge kommunale tomter som er egnet for næring raskest mulig

på det åpne markedet.

• Videreutvikle kommunen som fylkeshovedstad og trafikknutepunkt

for vei, skipsfart og bane.

• At Bodø skal være en åpen og tilgjengelig by - med gode trafikale

løsninger for både kollektivtrafikk og privatbilisme.

• At kommunen skal føre en aktiv næringspolitikk.

• Forenkle tilgangen til høykompetent internasjonal arbeidskraft.

• Bruke andre virkemidler enn subsidier overfor næringslivet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.