© Phovoir

Energi

Skien, Grenland og Norge trenger mer energi.

Industrien i vårt område melder om behov for ny energi, som overstiger den kapasitet som finnes i dag. Norge vil i løpet av få år ha et underskudd av energi. Fremtidsutsiktene tilsier at det er behov, når industri og nyetableringer blir bygget ut.

  • Skien Frp er positive til at etablering av kjernekraft. Vi vil at Skien kommune/Grenland skal være en pådriver i å etablere et prøveprosjekt i vårt område basert på Thorium.
  • Skien Frp ser viktigheten av at riktig informasjon og kunnskap kommer ut til befolkningen, vedrørende kjernekraft. Dette for å forebygge fordommer.

En 4. generasjons kjernekraftanlegg som dekker en fotballbane, produserer like mye energi som vindmøller som dekker 100 km2 urørt natur tilvarende 10000 fotballbaner.

  • Skien kommune skal ikke være vertskap for vindmølleparker som beslaglegger viktige naturområder.

Dersom ikke ny energi etableres, vil prisen på energi forbli uakseptabelt høy for husholdningene, og nye og eksisterende arbeidsplasser i vårt område vil stå i fare.

  • Skien Frp ser det nødvendig at nett og overføringskapasitet i vårt område må styrkes.
  • Skien FrP ønsker at Skien kommune, gjennom sitt eierskap i Skagerak Energi AS, skal være en pådriver for å øke kapasiteten i eksisterende kraftverk, og være positiv til utbygging av ny vannkraft.

Det er viktig at vi gjennom plan- og byggingsloven sine rammer, åpner for at privathusholdninger/borettslag gis anledning til å etablere solceller og andre alternative energi kilder. Arealer til ny energi skal synliggjøres i Skien kommuneplans arealdel, og energikilder av et vesentlig omfang skal konsekvens- utredes før det tillates igangsetting. Økonomisering av energi har et betydelig potensial.

Skien Frp vil arbeide for at staten stimulerer til økt ENØK, der innbyggere og næringsliv gis økonomiske insitamenter og rådgivning som fremmer spart energi.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.