Ringsaker FrP kommer til å foreslå kutt i den kommunale fomueskatten i kommunestyret den 20.12

FrP vil i neste kommunestyremøte foreslå å redusere formueskatten i Ringsaker fra 7 til 2 promille.

Formueskatt er skatt på norsk eierskap, og skattelegging av allerede beskattede penger. Av denne grunn bør skatten fjernes på prinsipielt grunnlag. Vi har i de siste årene sett at Norge taper enorme skatteinntekter på at kapitalsterke innbyggere flytter ut. Dette er et politisk ansvar. 

Argumentene for å redusere formueskatten er mange

Formueskatten rammer skatten særlig eiere av virksomheter som går i underskudd, da skatten tar utgangspunkt i eierskapet, ikke inntjeningen. denrammer også svært hardt for de som sitter på mindre formuer, men som har lav inntekt, for eksempel pensjonister som har arvet moderate summer. 

Et avgjørende argument for å redusere skatten er at Ringsaker kommune er en skattesvak kommune. Vi har om lag 80 % skatteinngang ift. en gjennomsnittlig norsk kommune sett ift. antall innbyggere, og seiler stadig akterut på dette parameteret. Det er ingen grunn til at vår kommune skal ha så svak skatteinngang. Her må politikerne gjøre grep.

Ringsaker kommune bør være en mer attraktiv kommune å bosette eller etablere seg i for investorer. Det å senke formueskatten vil gjøre Ringsaker adskillig mer attraktiv å bosette seg i ift. omkringliggende kommuner. Potensialet er enormt med ny Mjøsbru og nytt sykehus på trappene. Det er all grunn til å tro at reduksjon i formueskatten vil finansiere seg selv gjennom økt inntekt på andre områder.

Kommunestyretgruppa til Ringsaker FrP er klare til å redusere formeskatten i Ringsaker

Her er tallgrunnlaget

Formueskatt og inntektskatt skilles ikke i kommunens regnskap, men SSB fører statistikk over formueskatt per kommune. De siste tilgjengelige tallene er fra 2021, og de viser at Ringsaker kommune hadde 3 265 innbyggere som betalte formueskatt til kommunen dette året. Det er altså mange med svært moderat formue som beskattes.

Videre var total skatteinngang for formueskatt i Ringsaker kr 46 938 000 i 2021, et grovt anslag tilsier at vi kan økte dette tallet med 10 % for 2024, vi havner da på ca. 52 000 000 i anslått inntekt. Isolert sett vil dermed kommunen «tape» 37 000 0000 på forslaget, men det er all grunn til å tro at oppsiden er betydelig større.


Hadde Ringsaker kommune økt skatteinngangen prosentvis like mye som Bø, ville Ringsaker kommune hatt en skatteinngang på  1 326 millioner, altså 313 millioner høyere enn det skatteinngangen faktisk ble.

Ringsaker FrP

Bø i Vesterålen har lykkes med sitt grep

Bø i Vesterålen vedtok å kutte formueskatten fra 7 til 2 promille fra og med 01.01.2020. Kommunens regnskap viste at Bø i 2019 hadde 64,5 millioner i skatteinngang. I 2021 var skatteinngangen 96,3 millioner, en økning på 49,2 %. I samme periode økte Ringsaker sin skatteinngang fra 889 millioner til 1 013 millioner, en økning på 14,0 %. Hadde Ringsaker kommune i samme periode økt skatteinngangen %-vis like mye som Bø fra 2019 til 2021 ville Ringsaker kommune hatt en skatteinngang på  1 326 millioner, altså 313 millioner høyere enn det skatteinngangen faktisk ble.

Man kan selvsagt argumentere for at Ringsaker er en mye større kommune og at det derfor relativt sett skal mye mer til for å øke skatteinngangen %-vis like mye som Bø, men på den andre siden kan man også peke på at Ringsaker er en adskillig mer attraktiv kommune og bosette seg i. Ringsaker vil eventuelt være den 1. kommunen på Østlandet som gjør et slikt grep. Hvorfor flytte til Sveits når man kan bosette seg i Ringsaker? 


Lokallagsleder André Kristiansen (t.h) har regnet på tallene. FrP er spent på om Ringsaker Høyre med ordfører Kai Ove Berg (t.v) kommer til å støtte forsalget

Hvorfor gjør ikke andre kommuner tilsvarende grep, hvis det er mye å hente?

Svaret er trolig mer kompliser enn som så, men to åpenbare hovedgrunner kan pekes på:

1. Den første er at Ringsaker er en fattig kommune, hvis vi ser på formue blant innbyggerne. Ullensaker kommune har eksempelvis ca. 3000 færre innbyggere enn Ringsaker, men har mer enn 70 % høyere skatteinngang i formueskatt enn Ringsaker. Det vil derfor relativt sett være dyrere for en slik kommune å gjøre grepet. Et annet eksempel er Asker kommune som 65 % flere innbyggere enn Ringsaker, men som har 1180 % høyere inntekt fra formueskatt.

2. Den andre grunnen til at andre kommuner ikke har senket formueskatten, er at de aller fleste av de fattige kommunene styres av partier som av ideologiske grunner ikke ønsker å senke formueskatten.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.