Ordførerkandidat Jan Fredrik Vogt og andrekandidat Sandra Paiva

Ikke bare hva, men hvordan

Holmestrand FrP går til valg på å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten, god og verdig eldreomsorg, jobbe for fritt sykehjemsvalg, en god skole nær deg, samt rullerende barnehageopptak. Dette er noe av hva vi vil. Men som andre partier også bør, så må man si litt om hvordan.

For å kunne prioritere det vi ønsker, må vi skape rom i økonomien til å prioritere dette.

Etter at flertallet med AP og Sp i spissen lånte penger til over pipa, hvor den største investeringen var formålsbygg i Sande er det ikke noen kvikk-fiks å snu økonomien. Det er ikke lenger ett stort grep som kan tas, da pengene (ja dine penger) alt er brukt. FrP, H og KrF fremmet i 2020 et alternativt budsjett uten eiendomsskatt, mens flertallet AP, SP, SV, Rødt og MDG innførte den. Den gangen skjøv vi ut byggingen av ny sentrumsskole. FrP har alltid fremmet bedre og billigere løsning for grunnskolene i Sande enn å bygge ny, blant annet for å sikre Galleberg skole.

Politikk er å prioritere. Dessverre så har overinvesteringer og dårlig styring ført til at det må prioriteres beinhardt for å komme ut av eiendomsskatten, for å få rom til det vi ønsker. Prioritering betyr å velge. Det er ikke slik at man ønsker alle kuttene, men er noe som må gjøres om annet skal får mer. Derfor blir det dessverre litt av en hestekur kommunens økonomi må gjennom.

Men først så må man prøve å se om det er muligheter for kommunen for å få inn inntekter, utenom eiendomsskatt.

Veien fra Kleivan til Sjøskogen vil åpne for å kunne realisere kommunale eiendommer som kan selges som attraktive boligtomter. Som blir et snitt på 800kvm pr tomt – da får vi 250 attraktive tomter for eneboliger. Hvordan vi som kommune vil utnytte denne inntektskilden ved for eksempel å selge samlet, råtomter eller ferdigtomter må det selvfølgelig tas en avgjørelse på. Men en positiv avkastning på kort og lang sikt er garantert. (“Inndekning og gjennomgang av skolebehovet i Holmestrand”) Kommunen må her gjøre det vi netto tjener mest på, på lang og kort sikt.

Denne kommunen bruker millioner på å kjøpe konsulenttjenester. Hvert år har det blitt brukt mellom 7 og 11 millioner på konsulenttjenester. Vi i FrP mener kvaliteten på det vi har fått i mange tilfeller, i beste fall er middelmådig. Kommunen sitter nå på en HR-avdeling, og har en rekke kompetente ansatte. Vi må da heller stille krav til vår egen administrasjon, samtidig som man gir mulighet og tillit. Da bør vi klare mer på egen kjøl, uten dyre konsulenter. Da kan vi også få en lærende kunnskapsorganisasjon.

Vi mener dagens økonomiske situasjon tilsier at nye stillinger i sentraladministrasjon må begrunnes og godkjennes av formannskapet. Dette gjelder også eksisterende stillinger hvor ansatte har sluttet eller ved naturlig avgang. Dette har vi fremmet forslag om senest i vår, men som ble nedstemt av både Arbeiderpartiet og Høyre.

Med klare retningslinjer og JA stempel vil også byråkratiet kunne jobbe mer effektivt, ikke minst når det gjelder byggesaker.

Man må konkurranseutsette en del tjenester og produksjon. Senter for økonomisk forskning (SØF) har tidligere gjort beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. De fant at ressursbruken kan reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres dersom alle kommuner er like effektive som de beste i de tre sektorene barnehage, grunnskole og pleie og omsorg.

Vi ser også på undersøkelser at brukerne er mest fornøyd med private barnehager. Holmestrand må også da bruke handlingsrommet her for å spare penger, og samtidig gi innbyggere mulighet for å velge tjenester de selv er fornøyd med.

Kommunen må rett og slette styres bedre. Vi må gjøre klokere valg for kommunen og innbyggerne. Et eksempel hvor man kunne vært klokere var da man solgte tomter i Skafjellåsen, som gav lite økonomisk effekt for kommunen. En avtale som gav 5 mill. kroner ved signering, og resten lagt frem i tid, er snart alt spist opp av inflasjon. Det er fortsatt stor usikkerhet og risiko knyttet til sentrumsplanen i Sande. Kommunen har vært dårlig kapitalforvalter på vegne av innbyggerne. Her må vi være dyktigere.

Samtidig er det ikke sikkert at like mye skal settes på fond i en tid med høy inflasjon, der pengene blir mindre verdt. Vi må balansere trygghet, opp mot det som er lønnsomt. Man kan ikke bruke opp fond, men de skal heller ikke vokse evig. Dette er innbyggernes penger, og i en tid der kostnadene løper løpsk er vi villig til å bruke noe mer fond for å avhjelpe situasjonen for innbyggerne. Eiendomsskatten er en tung belastning for innbyggernes økonomi.

Skal vi snu økonomien er det som man ser her flere grep man kan eller må ta. Noe er du sikkert uenig i og det er grep her som ikke er ønskelig, men som må tas dersom man vil snu økonomien. Vi forsøker å vise en vei ut av eiendomsskatten og det økonomiske uføret. Er man ikke villig til å se på noen av grepene som det pekes på fra Fremskrittspartiet, så er man i realiteten for fortsatt eiendomsskatt.

Starter vi ikke nå er det en ting som vil vokse, det er dine regninger. Valget er ditt, og vi håper du vurderer å stemme FrP denne gangen.

Andrekandidat Sandra Paiva og ordførerkandidat Jan Fredrik Vogt, FrP

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.