Program 2023-2027 Stange FrP

Ved å ta hele kommunen i bruk - Stange, Ottestad, Romedal, Ilseng, Vallset, Tangen, Åsbygda og Espa - skaper vi attraktive bomiljøer.

Stange FrP

Levende bygder

Livet på landet er en drøm for mange og i Stange kommune er denne drømmen for mange en virkelighet. Stange FrP vil at denne drømmen skal kunne realiseres for flere også i tiden fremover. Vi må legge til rette og satse på bygdene fordi alle vil ikke bo sentralt.

Stange FrP sier ja til drømmer.

Stedsutvikling

Stange kommune trenger en forutsigbar plan for hvor det skal bygges høyt og hvilke områder som er reservert for lav bebyggelse.

Stange FrP vil på det sterkeste verne om den enkelte grunneiers sin rett til å styre over sin egen eiendom. Dette må også gjelde når det kommer til kjøp, salg, utvikling av næring eller boligbygging.

Åkershagan Hageby bør selges til profesjonelle byggeutviklere. Stange kommune skal ikke drive med eiendomsutvkling.

Stange FrP

Næringsutvikling

Stange kommune må bli bedre på å imøtekomme næringslivets behov har for å gjøre nødvendige tilpasninger og omstillinger for å være konkurransedyktige. Det inkluderer å øke det tilgjengelige næringsarealet i kommunen.

I takt med at bilparken fornyes i retning av lavere utslipp og større andel el-biler, må det også legges til rette for flere ladestasjoner rundt omkring i kommunen.

Stange kommune skal være en JA-kommune når det gjelder næringsutvkling i kommunen.

Kultur og fritid

Barn og unge bør prioriteres når offentlige kultur og idrettsmidler skal fordeles.

Stange FrP vil at kultur skal i størst mulig grad selvfinansieres av publikum.

Personbilens tid er ikke over og vi ønsker å øke budsjettene for vedlikehold av veier i kommunen, slik at man kan ferdes trygt med bil.

Stange FrP

Eiendomsskatt

Norske kommuner finansieres etter en inntektsmodell hvor kommunene sikres tilstrekkelige inntekter til å dekke sine pålagte oppgaver. Hvis ikke inntektene strekker til, må kommunen tilpasse sine kostnader. I mangel av nødvendige prioriteringer, velger mange politikere den enkle løsningen å skyve regningen over på innbyggerne i form av en kostbar eiendomsskatt.

Stange FrP vil arbeide hardt for å redusere eiendomsskatten med sikte på å avvikle hele ordningen.

Salg av kommunale bygg

Til enhver tid skal Stange kommune ha nok bygningsmasse til å kunne ivareta sine lovfestede plikter. Kommunen skal ikke eie bygninger eller eiendom som ikke er allmennyttige eller nødvendig for å dekke innbyggernes behov for kommunale tjenester.

Stange FrP mener den kommunale eiendomsporteføljen må gjennomgås og arealbruken effektiviseres.

Forebygging og tidlig innsats er svært viktig for å lykkes med arbeidet med psykisk helse.

Stange FrP

Helse og omsorg

Innbyggere med behov for pleie- og omsorgstjenester er selvstendige mennesker med forskjellige behov og preferanser. For Stange FrP er det viktig at innbyggerne får mulighet til selv å velge tjenester tilpasset sitt behov også når behovet for pleie- og omsorgstjenester oppstår.

Stange kommune må løse fremtidens utfordringer innenfor helse- og omsorgsområdet. Utfordringene og ambisjonene overgår langt kommunens økonomiske handlingsrom. Stange FrP vil lære av det vellykkede samarbeidet mellom kommunen og beboerne på Felles Framtid (Stangemodellen) og benytte offentlig/privat samarbeid også på andre områder i kommunen.

Stange FrP vil la innbyggerne velge et pleie- og omsorgstilbud tilpasset sitt behov og evaluere Stangehjelpa.

Stange kommune trenger også et eldreombud som er til for at eldres behov skal få økt oppmerksomhet og bli satt på dagsordenen overalt i kommunen.

Stange Frp vil jobbe for at Stange kommune får et eget eldreombud.

Barnehager og skoler skal oppleves som trygge steder å være og inneholde gode arbeidsog læringsmiljøer.

Stange FrP

Oppvekst

Ingen er født like, men alle skal få like muligheter. Stange FrP tar avstand fra tanken om at alle skal presses gjennom den samme likhetskverna, og vil arbeide for barn og unges rett til å velge det oppveksttilbudet familiene selv mener gir dem best mulighet til å utvikle seg.

Stange FrP vil sikre full barnehagedekning og reell valgfrihet mellom ulike tilbud, opprettholde mangfoldig skoletilbud i kommunen og ha nulltoleranse på mobbing.

Fritt skolevalg

Det kan av ulike grunner være slik at barn og foreldre ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Vi vil at det skal legges til rette for dette så sant det er plass på skolen.

Skolegrenser må vurderes ut ifra etablert skolestruktur og veies opp mot nødvendig utbygging av nye skoler og infrastruktur.

Stange FrP sier ja til fritt skolevalg.

Det bør innføres et integreringsbarometer som måler resultater.

Stange FrP

Bosetting, innvandring og integrering

En integrering er først vellykket når norske lover, regler og verdier etterleves og respekteres, når man er selvforsørget og en aktiv del av sitt lokalsamfunn, og når både gutter og jenter, kvinner og menn får ta del i de frihetsverdiene som vårt land er bygget på.

Stange FrP vil derfor legge opp til en aktiv integreringspolitikk som bygger på de reglene, normene og verdiene som er felles for hele befolkningen. Det må stilles tydelige krav i barnehage, skole, NAV og andre i kommunale tilbud om at det er majoritetssamfunnets normer, krav og regler som legges til grunn.

Stange FrP ønsker forbud mot hijab, niqab og burka i barne- og ungdomsskolen og bruk av heldekkende plagg som burka og niqab for ansatte i kommunen. I tillegg vil vi forby kjønnsdelt undervisning i grunnskolen.

Norge har ikke en egen atmosfære. Det betyr at klimapolitikken må forstås og føres på et globalt plan.

Stange FrP

Miljø og klima

Den norske klima- og miljødebatten er i altfor stor grad preget av politiske symboler, manglende konsekvensvurderinger og for liten tro på markedet. Resultatet av dette er mange meningsløse påbud, forbud og reguleringer som plager folk i hverdagen og som hindrer vekst og verdiskapning.

I Stange finnes det ikke noen økonomisk oversikt over klimaplanene så langt. Klimaplanen må gjennomgås og de reelle kostnadene må synliggjøres og vektes mot tiltenkt effekt.

Kommunen må også slutte med å sløse bort store summer på kostbare klimatiltak som ikke virker.

Stange FrP vil at Stange kommunes klimaarbeid må gjennomgås for å sikre at tiltak som prioriteres gir effekt.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.