FrP
© Håkon Rusdal

Ti gode grunner til å stemme FrP i Oslo ved høstens valg

Det er mange viktige grunner til å stemme på FrP ved kommunevalget i Oslo. Her kan du lese litt om ti av dem.

1. FrP er den fremste garantisten for et borgerlig skifte

Oslo FrP har et tydelig program, som i sum går i retning av mer frihet for enkeltmennesket, mer makt til folk, og mindre til politikere og byråkrater. Vi er det tydeligste av de borgerlige partiene i kampen for en friere by.

I Venstre og deler av Høyre flørtes det nå med MDG. Det bør du som er borgerlig velger, som ønsker en ny retning for Oslo, ta notis av. Et nytt byråd, bestående av Høyre, Venstre og MDG, innebærer at mye av MDGs kontroversielle politikk fortsatt får prege Oslo.

Det betyr at det fortsatt vil være vanskelig å drive næringsvirksomhet som er avhengig av bil og parkeringsmuligheter i Oslo. Det betyr at det fortsatt vil kunne sløses store penger på symbolpolitikk uten effekt. Det kan bety at det ikke satses nevneverdig på veivedlikehold, noe Oslo nå sårt trenger.

Vil du ha et nytt byråd, som vil bruke skattepenger mer forsiktig, som vil satse på vei og bane, og gi folk litt fleksibilitet i hverdagen, så må du stemme FrP.

2. FrP er den fremste garantisten for å få fjernet vedlikeholdsetterslepet på veiene

FrP er samferdselsparti nummer én. Det så vi da vi satt i regjering. Og det skal vi vise når vi går i byråd i Oslo. Oslo FrP vil fjerne vedlikeholdsetterslepet på veiene, og dette er helt sentralt for oss når jobben begynner etter valget.

Vi er og forblir den fremste garantisten for å få slutt på forfallet på Oslos veier og den neglisjeringen som har vært med dagens byråd, en gang for alle.

FrP jobber også for å realisere både Røatunnelen og Manglerudtunnelen, to viktige samferdselsprosjekter for byen vår.

3. FrP vil styrke kollektivtilbudet

Mange, ikke minst MDG og byrådet, snakker om at man må få færre til å kjøre bil i Oslo. Det er i utgangspunktet bra med mindre trafikk i gatene, men fremgangsmåten må være riktig. Skal man få folk til å velge bort bilen, så må kapasiteten i kollektivtrafikken kraftig opp. Folk skal velge kollektivtrafikken også fordi den er effektiv, og ikke bare fordi det er vanskelig å kjøre.

Det blir ikke bedre kapasitet av reduserte priser, eller av bompenger og stenging av gater, alene. Kollektivtrafikk må prioriteres. Og vi må planlegge for fremtidens kollektivtrafikk.

Oslo FrP er blant de mest offensive partiene på kollektivtrafikk, og vi er tydelige på hva vi vil satse på for fremtiden. T-banen, som er det desidert mest effektive transportmiddelet i kollektivtrafikken, skal utvikles med oss. Vi vil ha nattåpen T-bane i helgene. Vi vil ha en rekke utvidelser av T-banenettet, deriblant Ahusbanen, forlengelser til Tryvann og Bjørn, Sinsen-Tonsenhagen med videre forbindelser til Vestlibanen. Også vil vi ha fortgang i å få på plass ny sentrumstunnel. Her har byrådet sviktet, og prioritert å heller bygge Fornebubanen først, noe som først og fremst kommer Bærum til gode. Oslo Ap nevner ikke sentrumstunnel med ett ord i sitt program. Det gjør heller ikke Høyre.

Er du opptatt av en mer effektiv og behagelig kollektivtrafikk, og T-bane til folket, så bør du stemme FrP.

4. FrP vil stoppe den planlagte bompengeøkningen i 2024

FrP har alltid vært, og kommer fortsatt til å være, en av de fremste motstanderne mot byrådets bompenge-bonanza. Og 1. januar 2024 skal takstene settes kraftig opp igjen. Det vil ikke vi ha noe av.

Vi ønsker å få innflytelse nok, slik at vi kan stoppe denne økningen. Det er mer enn dyrt nok som det er. Er du enig med oss, så bør du stemme på oss.

5. FrP vil fjerne eiendomsskatten – noe vi er alene om

FrP er ikke alene i Oslo om å problematisere eiendomsskatten. Det er vi glade for. Men vi er alene om å si at vi ønsker den fjernet i løpet av neste fireårsperiode.

Vi tror det er mulig, fordi vi ser at Oslo kommune ville gått med milliardoverskudd, selv om man ikke regner med eiendomsskatten.

Det er dyrt nok å bo og leve i Oslo. FrP er den tydeligste stemmen for å få eiendomsskatten fjernet. Derfor bør du stemme FrP.

6. FrP prioriterer de eldre

Oslo FrP er misfornøyd med forholdene innen eldreomsorgen i byen vår. Skrekkelig mange er underernærte, folk får ikke medisinene de trenger eller pleien de er avhengige av. Det betyr at eldreomsorgen må prioriteres sterkere fremover. Da må vi bruke pengene på kvalitet, og ikke på å fjerne private sykehjem, som MDG, Ap og SV har gjort. Igjen er FrP den tydeligste alternativet.

Oslo FrP vil øke antallet sykehjemsplasser, leiligheter i Omsorg+, dagsenterplasser og seniorsentre. Vi vil satse på ernæring og fysisk aktivitet, og jobbe for at flest mulig sykehjem har eget kjøkken. Også vil vi gjeninnføre bruker- og pårørendeundersøkelser i alle omsorgstjenester.

Er du fortvilet over eldreomsorgen i Oslo, så bør du altså velge FrP.

7. FrP vil bygge et vakrere Oslo

FrP ser store muligheter i Oslo. Vi har en fin by, men det er nå uhyre viktig at vi utvikler byen godt fremover, slik at den virkelig kan begynne å måle seg med andre europeiske hovedsteder i både prakt og folkeliv. Vi må bort fra den litt bondske holdningen om at Oslo ikke trenger å være så staselig.

Derfor vil Oslo FrP ha økt fokus på estetiske kvaliteter i arkitektur og byutvikling. Vi vil tilrettelegge for mer klassisk arkitektur, som bygger videre på Oslos historie. Vi er det eneste partiet som klart tar til orde for et slikt skifte i Oslos byutvikling.

Hvis du vil at Oslo skal vokse ut av skyggene til våre nabohovedsteder, så stemmer du FrP.

8. FrP er den fremste garantisten for å få bygget flere boliger folk har råd til

FrP forstår, mer enn noen andre, at det ikke nytter at politikere og byråkrater skal sitte å bestemme hvor mange varer som skal produseres. Det leder kun til knapphet på goder.

I dag begrenser Oslo-politikere kraftig hvor mange leiligheter som får bygges under 50 kvm. Denne leilighetsnormen medfører at det er blitt svært vanskelig for unge, single mennesker å etablere seg i indre by.

Samtidig har saksbehandlingstiden hos Plan- og bygningsetaten (PBE) skutt i taket under Raymond Johansen. Nå tar det nesten seks år å få behandlet en byggesak. Man trenger ikke så lang tid på å sikre arkitektoniske kvaliteter.

FrP vil fjerne leilighetsnormen, og la utbyggere bygge de leilighetene folk etterspør. Også vil vi effektivisere saksbehandlingen i byggesaker. For å sikre arkitektoniske kvaliteter kan vi bruke kommuneplanen, og legge tydeligere føringer der. PBE skal kun foreta legalitetskontroll, og påse at kommuneplanen følges.

Vil du at det skal bygges flere boliger folk har råd til i Oslo raskere, så bør du derfor stemme FrP.

9. FrP er alene om å ta innvandringsrelaterte utfordringer på alvor

Oslo FrP er en garantist for at et nytt byråd ikke skyver integreringsproblematikk under teppet.

Vi skal ikke ha noe A-lag og B-lag blant våre medborgere. Vi er alle Oslo-borgere.

Og nettopp derfor er det så viktig at vi ikke later som at stor innvandring ikke er utfordrende for Oslo. For å sikre trygge nærmiljøer, gode oppvekstvilkår, gode tjenester og forsvarlig offentlig pengebruk, må det føres en streng politikk på innvandringsområdet. Og vi må stille krav til integrering.

Oslo FrP vil sikre moderasjon i innvandringen, og vi kommer til å ta tak i integreringsutfordringer uten å ha berøringangst, men samtidig med mye godvilje. Målet er uansett inkludering. Og å stille krav, det er nettopp noe av det inkludering handler om.

Er du opptatt av det, så bør du stemme FrP.

10. FrP vil ta kampen mot sløsing i kommunen

Også når det gjelder å få bukt med sløsingen i Oslo kommune, er FrP det tydeligste borgerlige alternativet.

Milliardbeløp forsvinner i dårlig prosjektstyring og på tullete formål som skattebetalerne absolutt ikke får noen glede av. CO2-fangstanlegget på Klemetsrud kommer ikke til å gi store klimagevinsten. Men det koster milliarder. Fornebubanen er blitt svimlende mye dyrere enn den skulle. Også på vannforsyningsfronten har det vært enorme kostnadsoverskridelser, som til syvende og sist må betales av Oslos innbyggere, i form av avgifter til kommunen.

I tillegg har det sittende byrådet gitt rare tilskudd til folk som vil ha høne i hagen og dyrke sopp i kaffegrut.

FrP vil nå rydde opp. Vi vil kreve en kritisk gjennomgang av kommunens prosjektledelse, så vi kan identifisere hva de store overskridelsene skyldes, og finne tiltak for å begrense dette mest mulig. Vi vil bremse kommunale nyansettelser. Det er allerede 55 000 ansatte i kommunen – her må kommunen benytte allerede tilgjengelige ressurser. Også skal vi kutte offentlig forbruk som ikke er nødvendig for å sikre befolkningens velferd eller trygghet.

Synes du det høres fornuftig ut så må du absolutt stemme FrP!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.