Tilsvar til ordføreren i Sula kommune, Sulaposten 9.3.2023

Ordføreren kom med flere forskjellige spørsmål til Sula FrP i Sulaposten den 9.3.2023. I den forbindelse ønsker Sula FrP å gi tilsvar til ordføreren i Sula kommune. Her har vi satt opp spørsmål fra ordfører og svar fra Sula FrP kommunestyregruppe.

1. «Skjønner ikke Frp at lovverk og regler rund offentlige innkjøp er sterkt regulert, og sjølv relativt små innkjøp skal ut på offentleg anbod?» -Jo, vi i Sula FrP forstår lovverk og regler rundt offentlige innkjøp. Sula FrP har aldri sagt at Sula Kommune skal gå til innkjøp av slike system. Vi ville ha en utredning av alternative renseanlegg (desentraliserte). Først etter at kommunestyret blir informert om dette, kan man ta stilling til om det ville være smartere å gjøre det på andre måter enn et felles renseanlegg i fjell. Under diskusjonen var det administrasjonen som ytret ønske om å ikke se på annet enn Renasys/Hellenes/Sunnfjord Kommune sitt pilotprosjekt, dette av tidsmessige årsaker. Derfor ble dette også implementert i vedtaket.

2. «Kva er FrP sine alternativ til å bygge anlegg på Kongshaugstranda, heilt konkret?» -Sula FrP sine alternativ til felles renseanlegg på Kongshaugstranda er desentraliserte anlegg. Enten ved å se på planen som ble vedtatt i 2012, eller å bygge små renseanlegg der våre avløp er lokalisert i dag. Vi må bygge mindre bygg og installere gode rensesystem, utviklingen på slike system har gått raskt de siste årene.

3. «Kor lenge meiner FrP at ein skal stoppe utvikling/utbygging i Sula?» -Sula FrP mener ikke at man skal stoppe utviklinga, tvert imot. Ved vår interpellasjon i september ble det sagt at utredning og prosjektering av Kongshaugstranda ikke skal stoppe, men gå videre som planlagt. Der har heller ikke vært andre vedtak fremmet av FrP som har utsatt saken. At utredningene har tatt lengre tid enn planlagt, eller at de man i en tidligere fase ikke visste hvilke utredninger man trengte, kan man ikke laste FrP for. Vi mener desentraliserte anlegg kan ferdigstilles langt tidligere enn 2028 (Kongshaugstranda) og langt rimeligere.

4. «Vil ikkje det å starte på nytt vere tidkrevjande og krevje utarbeiding av konseptskisse, konsekvensutgreiingar, regulering og anbudsgrunnlag. Har vi tid til det jfr spørsmål 3?» -Ved desentraliserte anlegg, har man stort sett de utredningene man trenger allerede. Mye av de utredningene som er foretatt for Kongshaugstranda kan brukes og infrastrukturen ligger der. Det handler om å kraftig forbedre de allerede eksisterende avløpene. Dette bør gå raskt, vi ser for oss ferdigstillelse i løpet av 2025, inkl. utarbeiding av anbud, normal byggetid ca 1 år. Se også svar 3.

5. «Og sidan offentlege innkjøp er strengt regulert så kan ein ikkje tildele for eksempel Renasys ei slik oppgave, eller tenker FrP det er greitt?» Når man snakker om ny teknologi, så er det mulig å inngå avtale. Jfr. Forsyningsforskriften 17.2, 17.5 og 9.3 b, 2. og 3. ledd. Dette ble bl.a. gjort på IVAR Nærbø, se anbudskonkurranse med tekst «Filtrere avløpsvann med en ny, effektiv og innovativ metode». Allikevel er det ikke vårt bord å bestemme eller foreta offentlige innkjøp. Dette må selvfølgelig kommunedirektøren vurdere.

6. «Sula har ingen godkjende reinseanlegg, faktisk ingen reinseanlegg i det heile. Og vi kan difor ikkje gjere slik som Førde kommune som testar ut Renasys komponentar i eit eksisterande anlegg. Kva tenkjer FrP om dette sett i forhold til det dykk argumenterer for i media?» -Sula FrP har ikke sagt at man skal gjøre det samme som i Førde med hensyn til renseanlegg. Vi vil at flere skal komme på banen med forslag til

7. «Kva er forbindelsane mellom FrP og Renasys, kven tok kontak med kven først og kvifor?» -Sula Frp ble først oppmerksom på Renasys gjennom en avisartikkel i Firda der det stod om Renasys/Hellenes/Sunnfjord Kommune sitt pilotprosjekt. Der stod det bl.a. at Sunnfjord Kommunestyre var svært fornøyd. Faktisk stod der i artikkelen at det var «hallelujastemning». Vi tok deretter kontakt og spurte om vi kunne få en presentasjon, noe vi fikk på teams i et av våre gruppemøte. Der fikk vi en innføring i hvordan systemene virker, men ikke på detaljnivå. I ettertid har vi henvendt oss på både telefon og mail for å søke flere svar. En del av disse har vi fått svar på, men ikke alle. Ingen i Sula FrP kjente til Renasys før vi så artikkelen nevnte Firda.

Kommunestyregruppa - Sula FrP

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.