Vi må styrke arbeidet med rus og psykiatri

«Vi ønsker å styrke rehabilitering­stjenestene og ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. Det økonomiske ansvaret for rehabiliteringstjenes­tene skal ligge hos staten, mens pasienten selv i samråd med sin lege skal kunne velge mellom institusjoner som kan gi det nødvendige tilbu­det»

Slik åpner programmet vårt på dette området. For de som har levd en stund og husker FrP store helsetalsmann John Alvheim som virkelig hadde et stort hjerte for de svake i samfunnet, så var han også en pådriver på stortinget innen rusbehandling og jeg påstår han var mannen som fikk til det som nå heter LAR som startet med metadon behandling den gangen innen rusbehandling. Så kan sikkert mange mene noe om den behandlingen, men det overlater jeg til fagfolk.

Jeg og FrP mener at dette fremdeles er to forsømte grupper som vår kommune har lang vei å gå før en kan si at vi har en god rus og psykiatri omsorg, og for ikke å snakke om ettervern for begge lidelsene. Det kan ikke jeg og FrP sitte og se på uten å ta tak. Og vi mener selvfølgelig det skal være betalt av Staten, men ettersom sittende regjering slettet et godt fungerende prosjekt SIO med et pennestrøk så snart de inntok regjeringskvartalet så må kommunen gjøre jobben selv til vi forhåpentlig kan bytte regjering i 2025. Vi har ikke råd til å la være å hjelpe disse gruppene som ikke bare rammer personen selv, men hele familier og samfunnet ellers.

Vi er bekymret

Vi er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi vil derfor jobbe for en sty­rking av tilbudet innen rus og psykisk helse, spesielt for unge.

Alle som er motivert for å komme seg ut av rus­misbruket, skal få den nødvendige behandlin­gen og oppfølgingen for å lykkes med å oppnå en rusfri hverdag. Vi ønsker å ta i bruk all offentlig og privat kapasitet for å redusere de lange ventelistene innenfor rus og psykiatri omsorgen.

Indre Østfold FrP vil:

  • Jobbe for å gjeninnføre statlig finansiering av omsorg (SIO).
  • Styrke psykiatrisk team, spesielt for barn og unge. Vi vil samarbeide tett med Sykehuset Østfolds avd. for psykiatrisk behandling, på Helsehuset.
  • Styrke ettervern innen rus og psykiatri så vi får bedre oppfølgingen av personer som blir utskrevet fra institusjoner og behandling innen psykiatri og rus, i samarbeid med private, ideelle og frivillige organisasjoner innen feltet.
  • Innføre fritt brukervalg innen feltet for hjemme tjenestene.

Er du enig i at dette er temaer som bør til politisk behandling i vår kommune så gi FrP din stemme 11. september.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.