Innvandring og integrering

Løsningene mot æreskultur

Med innvandringen har Norge importert negativ sosial kontroll og æreskultur. FrP fremmer nå 14 tiltak som skal motvirke ukultur og middelalderske tradisjoner.

Norske barn med innvandrerbakgrunn opplever ofte store problemer fordi foreldre og storfamilie forsøker å videreføre sin kultur og tradisjon over på dem.

Dette gjelder for eksempel negativ sosial kontroll hvor den enkeltes selvbestemmelse over identitet, kropp og seksualitet, frihet til å velge venner, fritidsaktiviteter, religion, påkledning, utdannelse, jobb, kjæreste og ektefeller, og til å be om helsehjelp, sterkt begrenses eller tas helt vekk.

- Norge er et moderne fritt demokrati, hvor individets frihet og ukrenkelighet er blant våre aller viktigste verdier. Derfor mener FrP det er avgjørende at vi får på plass lover som sikrer denne friheten til absolutt alle som bor i Norge, uavhengig av kulturell eller etnisk bakgrunn, sier innvandringspolitisk talsmann, Erlend Wiborg.

Vi må sikre frihet til absolutt alle som bor i Norge

Erlend Wiborg

Mørketallene er enorme

Fremskrittspartiet fremmer nå fjorten helt konkrete tiltak hvor intensjonen er å motvirke æreskultur og negativ sosial kontroll, samt tydeliggjøre eksisterende lover.

Det er en kjensgjerning at antall dømte i denne type saker er forsvinnende få, og mørketallene enorme.

- Vi ser kvinner drepes, at barns sendes ufrivillig på koranskoler i utlandet, jenter som kjønnslemlestes og unge som arrangeres bort til ekteskap. Alt med familiens ære og kultur som unnskyldning. Samtidig blir svært få dømt, mye grunnet vårt lovverk som ikke er tilpasset denne type problematikk, sier Wiborg.

Vil ha på plass en integreringskontrakt

Ett av tiltakene er å innføre en integreringskontrakt som alle ikke-vestlige innvandrere må signere. Intensjonen er å stille mye høyere krav til integrering, til de som ønsker å bosette seg fast i Norge.

- En slik kontrakt skal inneholde tydelige krav om at man aksepterer norske lover, regler og verdier for eksempel knyttet til likestilling, barneoppdragelse, demokrati, rettstatens prinsipper, ytringsfrihet og religionsfrihet, at flyktningen deltar i språkopplæring, kommer seg ut i arbeid. Ved brudd på integreringskontrakten skal dette få reaksjoner, f.eks tap av oppholdstillatelse, økonomiske sanksjoner, sier Wiborg.

Fremskrittspartiet fremmer disse forslagene med håp om at de andre partiene seriøst vil vurdere våre løsninger, og ikke bare vende tommelen ned på automatikk.

Tiltak mot æreskultur og negativ sosial kontroll

 • Sidestille arrangerte ekteskap med tvangsekteskap, og at det skal straffes på samme måte.
 • Endre straffeloven slik at den ikke bare omfatter barnets forelder, steforelder, fosterforelder eller en annen som har daglig omsorg for barnet, men også omfatter tanter, onkler, besteforeldre, søsken og andre familiemedlemmer.
 • Innføre en integreringskontrakt for ikke-vestlige innvandrere. En slik kontrakt skal inneholde tydelige krav om at man aksepterer norske lover, regler og verdier for eksempel knyttet til likestilling, barneoppdragelse, demokrati, rettstatens prinsipper, ytringsfrihet og religionsfrihet, at flyktningen deltar i språkopplæring, kommer seg ut i arbeid. Ved brudd på integreringskontrakten skal dette få reaksjoner, f.eks. tap av oppholdstillatelse, økonomiske sanksjoner mv.
 • Sikre at politiet har nødvendige midler og lovhjemler til å prioritere og håndtere saker om negativ sosial kontroll og æreskriminalitet.
 • Kunnskap om æreskultur og ærevold skal bli tilstrekkelig ivaretatt i utdanningen til politi, barnevern, skole og helsesektoren.
 • Ansatte i skolene, barnehagene, barnevernstjenesten, helsetjenestene og politiet skal gis økt kunnskap og kompetanse for tidlig å avdekke og følge opp der barn blir utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.
 • Utarbeide, oppdatere og styrke informasjon og veiledere om hvordan barn og unge som befinner seg i utlandet mot sin vilje, skal følges opp og gis hjelp dersom de oppnår kontakt med ambassader, barnevernet eller andre offentlige instanser, for å unngå at barna det gjelder, ikke opplever å bli tatt på alvor.
 • Foreldre som sender barn til utlandet mot deres vilje der de risikerer negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og lignende, skal straffeforfølges og fratas omsorgsretten for egne barn.
 • Foreldre med midlertidig oppholdstillatelse sender barn til utlandet mot deres vilje der de risikerer negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og lignende, skal oppholdstillatelsen til foreldrene trekkes tilbake.
 • Foreldre med permanent oppholdstillatelse sender barn til utlandet mot deres vilje der de risikerer negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og lignende, nullstilles opptjeningstiden for å oppnå statsborgerskap.
 • Foreldre som sender barn på lengre utlandsopphold som hemmer integreringen, skal fratas barnetrygden, og ytelser skal tilbakebetales fra den dagen barna forlot Norge.
 • Personer som medvirker til grov negativ sosial kontroll som f.eks. tvangsekteskap, kjønnslemlestelse etc. Og som har midlertidig oppholdstillatelse som fast hovedregel skal miste oppholdstillatelsen.
 • Kartlegge tilfeller hvor barnevernet har bidratt når foreldre har ønsket å sende barn ut av landet. Stortinget ber også regjeringen om å sette en umiddelbar stopp for praksisen med at barnevernet kan bidra til at barn sendes til utlandet mot sin vilje.
 • Stille følgende krav ved familiegjenforening av ektefelle: «Hver av brudefolkene skal hver for seg erklære på ære og samvittighet at ekteskapet er inngått av egen fri vilje, og at de anerkjenner hverandres like rett til skilsmisse».

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjons-kapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Mer informasjon

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skredder-sydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eks-empel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.