Foto. Siv Jensen

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Etiske og organisatoriske retningslinjer

For personer med tillitsverv i FrP eller som representerer partiet i folkevalgte organer stilles det høye krav til etiske holdninger, både i deres virksomhet i partiet og privat.

For personer med tillitsverv i FrP eller som representerer partiet i folkevalgte organer stilles det høye krav til etiske holdninger, både i deres virksomhet i partiet og privat.
FrPs etiske retningslinjer kan leses her: Etiske og organisatoriske retningslinjer.

Seksuell trakassering

Det er partiets Organisasjonsutvalg, nedsatt av Sentralstyret, som har ansvaret for å saksbehandle og følge opp partiets håndtering av påstander om seksuelle overgrep eller trakassering i Fremskrittspartiet.

Alle medlemmer i FrP som blir kjent med påstander om seksuelle overgrep eller trakassering har et selvstendig ansvar for å rapportere dette skriftlig til partiets organisasjonsutvalg.

Intern varslingsplikt

Ledende tillitsvalgte og ansatte er pålagt et særskilt ansvar for forhold de måtte bli kjent med i partiet. Denne interne varslingsplikten er pålagt følgende tillitsvalgte/ansatte:

  1. Lokallagsnivå/kommunestyregrupper: Lokallagsleder/nestleder, gruppeleder/nestleder, 
  2. Fylkeslagsnivå/fylkestingsgrupper: Fylkesleder/nestledere, fylkestingsgruppeleder/nestleder 
  3. Sentralstyret: Alle medlemmer av Sentralstyret 
  4. Stortingsgruppen: Alle medlemmer av Stortingsgruppen 
  5. Ansatte i partiet: Generalsekretær/assisterende generalsekretær/avdelingsledere 
  6. Ansatte i gruppen: Sekretariatsleder, sekretariatsleder, stabssjef, kommunikasjonssjef 

Melding om brudd på FrPs etiske retningslinjer sendes på e-post til organisasjonsutvalget@frp.no.

Organisasjonsutvalget behandler alle meldinger skriftlig. For å kunne behandle saken er utvalget avhengig av å få informasjon om hvem det varsles mot og hvem som varsler.

Vil du snakke med noen før du sender en slik melding kan du ta kontakt med assisterende generalsekretær Øistein Lid, som leder organisasjonsutvalgets sekretariat, på telefon 23 13 54 00.

Sentralstyremedlem Alf Erik Andersen leder FrPs organisasjonsutvalg.