Sentralstyret

Sentralstyret

Sentralstyret har ansvar for den løpende drift av partiet. Jfr. vedtektenes § 9 Sentralstyret blir valgt av landsmøtet og skal ha følgende sammensetning:

  • Leder
  • Første nestleder
  • Annen nestleder
  • Seks øvrige styremedlemmer
  • FpUs formann eller dennes stedfortreder
  • Parlamentarisk leder eller dennes stedfortreder
  • Fire varamedlemmer
I tillegg møter partiets generalsekretær med tale- og forslagsrett.

Post til Sentralstyret sendes: Fremskrittspartiets hovedorganisasjon v/Generalsekretæren, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO

Styrets sammensetning

Siv Jensen
Leder

Sylvi Listhaug
1. nestleder

Terje Søviknes
2. nestleder

Alf Erik Andersen
Medlem
Telefon: 90516610

Christian Tybring-Gjedde
Medlem
Telefon: 928 23 438

Ketil Solvik-Olsen
Medlem

Lill Harriet Sandaune
Medlem
Telefon: 91644419

Ronny Berg
Medlem
Telefon: 99211816

Tom Staahle
Medlem
Telefon: 90654354

Hans Andreas Limi
Stortingsgruppens representant
Telefon: 98218504

Bjørn-Kristian Svendsrud
FpU representant
Telefon: 97665324

Jon Engen-Helgheim
1. Varamedlem
Telefon: 938 48 497

Bjørnar Laabak
2. Varamedlem
Telefon: 92270315

Kristoffer Harald Nagell-Dahl
3. Varamedlem
Telefon: 473 86 109

Fredrik Färber
Utvalgssekretær
Telefon: 23135400
E-post: frf@frp.no

Øistein Lid
Utvalgssekretær
Telefon: 23135400